Vaclav Klaus a změna klimy

Čěskemu prezidentej Vaclavej Klausej je so spožčił sakski zasłužbny rjad. Sym wćipny, hač budu wobswětoškitarjo hišće raz přećiwo njemu protestować, wšako je Klaus njedawno ze swojej knihu wo změnje klimy wulke pohóršenje zbudźił. Kamjeń postorka bě Vaclava Klausowe stejišćo, zo běži cyła diskusija na škodu swobody a je tak a tak přehnata. Z wičnohospodarskeho hladanišća móžes na to wotmołwić, zo bě wulki čas, zo skónčnje něchto w debaće wo klimje znapřećiwjenje mainstreamej porjadnje zwični. To je Klausej wočiwidnje derje so poradźiło.

 

Ale tež z wida diskursiwneho myslenja bě tajka kniha na městnje. So wě, zo je poprawom hišće dosć teorijow wo nastaću parnišćoweho efekta na wikach: pře wjele awtow, pjerdźace howjada … Fakt je, zo je telko wuhlikoweho dioksida w atmosferje kaž ženje do toho w stawiznach čłowjestwa a zo su aktiwity wjac hač šěsć miliardow ludźi po cyłym swěće z přićinu za wustorkowanje tuchwilnej runowaze klimy škódnych maćiznow. Zdobom pokazaja ekstremne přeměnjenja klimy w zańdźenosći na to, zo njeje dołhodobneje runowahi samsneje klimy.

 

Při wšej aktualnej apokalyptiskej hysteriji, kotraž nadeńdźe nimale kóždy wječor městno w telewizijnym programje (kaž prjedy „mrěće lěsa“), njesměmy na to zabyć, zo je čłowjek hižo powjerchowu strukturu zemje dawno změnił – teritorij Němskeje na přikład běše jónu k dźewjećdźesać procentam z lěsom porosćeny, w našej dobje je to jenož hišće třećina –, a tohodla je poprawom jasne, zo naše byće tež atmosferu wobwliwuje. Nimo toho sej dowolu „politisce njekorektne prašenje“, čehodla smědźa wulkanowe wubuchi, Golfowy prud a słónčne aktiwity klimu wobwliwować, ale nic my, ta „króna na stworjenju swěta“ …

 

Jeli je Klaus ze swojej prowokaciju nastork dał, wo tym přemyslować, zo njeje změna klimy tón problem, ale falowaca kompleksnosć debaty w masowych medijach, móhła jeho spodźiwna kniha samo kolektiwnemu rozumej k rozrostej scomter lěpšimi techniskimi rozrisanjemi za wobmjezowanje změny klimy dopomhać.      

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: