Ekstremisća?

Smy w demokrtrajii žiwi, ale běda tomu, kiž twjerdźi, zo njeje demokratije – potom so wo njeho wustawoškit stara. Mjeztym zo dyrbješe so kóždy wobydler NDR před jednym słowčkom oficielneje kritiki na njedostatkach wšědneho žiwejenja k socializmej wuznawać, maš dźensniši dźeń swjatočnje na to skedźbnić, zo je wične hospodarstwo w formje wobstejaceho systema wjeršk wuwiwanje čłowjestwa.

 

Při wšej tajkej ideologiskej kekliji na to zabudźe, zo je wjetšina ludźi we wšěch epochach měnjenja byli, zo je eksistowacy towaršnostny porjad njewobeńdźomny dóńt, kotryž je wyšnosć někak w přezjednosći z Bohom zrjadowała. Hustodosć je so hižo po jednej generaciji politiski mainstream dospołnje změnił a ludźo maja prjedawše towaršnostne poměry za směšne.

 

Tak je, hdyž so ludźo wo swojich dožiwjenjach w NDR rozmołwjeja: Wěš ty što, kaž je to w lěću na Rujanach było, hdyž je njejapce piwo wšón było, abo w spodźiwnych socialistiskich hosćencach, hdźež dyrbješe so tež wot pinčnika placěrować dać, hdyž njeje ničo wobsadźene było. Abo hlej do NDRskich wědomostnych knihow, žane předsłowo njeje bjez wuchwalowanja marxizma wušło.

 

Znajmjeńša tajkich ideologiskich wuwjedźenjow móže so wědomostnik w ZRN wzdać, hdyž swoje wuslědki slědźenja napisa, wšako nichtó hižo njewěri, zo ma politika tajki wulki wliw na wšě wobłuki eksistency, zo dyrbiš nastajnosći wo tym rěčeć a pisać. Wězo mam parlamentarisku demokratiju scomter socialnym wičnym hospodarstwom zańč, ale w dobje globalizacije móže tež kóžda towaršnosć přez wid na druhe ludy spěšnišo něšto wuknyć: Na přikład zo bychu Němskej wjac elementow direktneje demokratije po přikładźe Šwicarskeje tyło, a zo knježi w skandinawiskich krajach bóle socialne wične hospodarstwo hač pola nas, bjez toho zo system tamle so sypnje.

 

Tohodla prošu mjenje prowincializma w prašenju za najlěpšim systemom. Ekstremist je skerje tón, kiž na tym wobsteji, zo dyrbi wšo při starym wostać.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: