Wirtuelne a realne ćeže

Štóž ma wjele majloweho wobchada a i-majlowu-adresu, kotraž je něhdźe w interneće napisana, dóstawa dosć poskitkow w zwisku ze splažnym wobchadom, na přikład podlěšenje cympla abo pomocne srědki za skrućenje muskeho stawa. Štóž ma sam dosć wjesela we łožu, móže tajke spammajle ignorować a hnydom hasnyć, doniž njepytnješ – kaž je to njedawno tež redaktorce Budyskeje redakcije Sakskich nowin so stało, kotraž  je potom wo tym rozprawiła –, zo dóstanješ wotpowědny poskitk wot swójskeje (!), wočiwidnje wot druhich falšowaneje, majloweje adresy.

 

Tajke něšto sym nětk tež ja runja wjele druhim ludźom dožiwił, čehoždla dyrbjach swojej adresy pola gmx jako spam registrować dać, zo njebych přichodnje w mojim mjenje wobćežowany był. Porno wirtuelnym ćežam njedadźa so realne tak lochko wotbyć. Ale znajmjeńša porjadna analyza dyrbi być: A po najzymnišej fazy wjedra minjenych sto lět w našich kónčinach so prašam, hač  tola nima čěski prezident Klaus prawje, kiž je w knize twjerdźił, zo njeje žaneje wot čłowjeka wobwliwowaneje změny klimy, ale snadź rozdźělnych aktiwitow słónca.

 

Za tule chrobłu teoriju rěči, zo je w stawiznach zemje hižo cyle bjez čłowjestwa dołhich dobow z lodowcami po wšěch krajach było, ale tohorunja napřećiwne, to rěka časy z polomaj bjez loda. W tutej rubrice „změna klimy“ sym so jónu Klausowej knize wěnował, a dyrbju přidać, zo je wona smjerćaktualna. Snadź je naš jenički problem, zo mamy dale a wjac wědomostnikow, kiž kóždužkuli składnosć wužiwać dyrbja, swoju wičnu hódnotu přez wuhódnoćenje dale a wjac statistikow demonstrować a su tohodla tež „změnu klimy“ jako woblubowany šlager wunamakali.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: