Dohlady do móšnje

Dwěsćě połsta telewizijnych programow, kotrež teoretisce škla na terasy před spanskej posrědkuje, je wězo praktisce na jednym wječorje přewjele, ale zajimawy potencial informacijow wo cyłym swěće. Na tutym puću připódla wo žiwjenskich wobstejnosćach ludźi zhoniš, z kotrymiž hewak w tym wokomiku zaběrać njeby. Tak so podaš připadnje do wusyłanja wo mzdźě w Němskej, třiceći interviewow z dźěłaćerjemi a přistajenymi wo swojich měsačnych dochodach.

 

Nětk wěm, zo mužojo wotwožowarnje smjećow poměrnje derje zasłuža. Hdyž mzdu na hodźinu efektiwneho dźěła wobliču a na swojich wjele njepłaćenych nadhodźin myslu, wšako njemóžeš w zamołwitej funkciji w politiskim žiwjenju dźěłowy čas přeco wotličeć, zwěsću, zo je lědma rozdźěla mjez mužom na smjećowym awće a wotrjadnikom frakcije w krajnym sejmje. So wě, zo njecham to kritizować, wšako je naše wšědne žiwjenje bjezposrědnje wotwisne wot wotwožowarnje smjećow, ale nic wot sobudźěłaćerjow parlamenta …

 

Z dźěćimi móžeš tež derje zasłužić, byrnjež to wčera jenož indirektnje – přez rozdźělne dawkowe sadźby – tema było, ale jónu bě porik z třinaće dźěćimi w Schleswigsko-Holsteinskej w medijach. Swójba ma wulki dom a je bjez dźěła staršeju materielnje derje zastarana – wšo dźakowano socialnemu zarjadej stata. To je wězo zasadnje w porjadku, wšako njemóže nichtó třinaće dźěći doma zastarać a potom hišće na dźěło chodźić.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: