Statny rubježnik

Na koho móžeš so we wulkej hospodarskej krizy spušćeć? Na stat, tohole rubježnika, kiž porjadnje zasłužacemu fachowemu dźěłaćerjej a chěžkarjej z dochodowymi a cyrkwinskimi dawkami, z wotedawkami za chorobnu kasu, rentowe, hladanske a bjezdźěłnostne zawěsćenje, z dawkami za awto, ležownosć a nic naposledk z nadhódnotowymi dawkami znajmjeńša někak šěsćdźesat procentow jeho bruttomzdy preč bjerje? A njedźiwajcy stajnje stupacych wotćahow ludźi srjedźneje woršty dyrbi kóždy za zakłady swojeho žiwjenja dale a wjac sam płaćić: popłatk za wopyt pola lěkarja, připłaćenje za medikamenty, priwatne zawěsćenje za starobu atd.

 

Njehladajo na přiběrace dochody stata tohorunja jeho hoberske zadołženje dale rosće, a z tym dalše poćeženje dawkipłaćerjow, kiž změja přichodnje dale a mjenje wot stata wočakować, wšako ma wón dale a wjac za danje, wotpłaćenje dołha a stupacu přiražku zastaranju rentnarjow wudawać. Ale hač njeby ničo było, steja nětk sta miliardow k dispoziji, priwatne banki wuchować, kotrež su do toho małej woršće ludźi z riskantnymi spekulacijemi wulki dobytk zmóžnili.

 

A tež něhdyši sakski ministerski prezident Milbradt je ze swojim wobdźělenjom na imobilijowym fondsu za zarjadniski twar krajneje banki w Lipsku derje wotrěznył, po tym zo je sej wón pjenjezy za swój podźěl wot samsneje banki za mjenje danje požčił, hač je wón přez tónle fonds dóstał. Miliardy škody po zwrěšćenju sakskeje krajneje banki, kotrejž je Milbradt wopačny wobchodny model z mjezynarodnymi spekulacijemi město spěchowanja domródneho srjedźneho stawa politisce wukazał, ma wbohi dawkipłaćer přewzać, mjeztym zo móže knjez Milbradt bórze swoju opulentnu pensiju jako něhdyši ministerski prezident, financny minister a měšćanski komornik Münstera wužiwać.        

3 Antworten to “Statny rubježnik”

 1. biker2203 Says:

  Na, na, na. Jedyn njemóže jenož politiskeho přećiwnika kritisować, ale dyrbi tež raz před swójskim domje mjesć.

  Tu je před lětam Focus raz wulěčił, kelko nam naš najwyši populist knjež Lafontaine nam płaći.

  A to cyle njewotwisnje wot toho, zo je wón raz spytał statej abo nam hišće wjace pjenjezow rubić. A tajke ludźi chcedźa so potom hišće wosebity za socialnu sprawnosć zasadźić? Na potom dobru nóc, Němska!

 2. piwarc Says:

  Lafontaine ma ze swojeho časa jako ministerski prezident Posaarskeje z wěstosću hižo narok na pensiju, wo kotrejž bychmoj mój jenož sonić móhłoj … Ale hač je wón woprawdźe najwjetši populist? K tutej róli so tola bóle knjez Westerwelle hodźi: lěta dołho kazinokapitalizm spěchować a nětk jako liberalny wumóžnik wustupić!

 3. biker2203 Says:

  To kusk hinak widźu, ale za to mamy tež demokratiju. A to je tež derje tak! 😉

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: