Bamž globalny kapitalizm wotpokaza

Bamž Benedikt XVI. so w swojej encyklice wo načasnych socialnych problemach tuchwilu najhorcyšo diskutowanej temje wěnuje, mjenujcy krizy mjezynarodnych financnych wikow. Wón je, cyle w trendźe časa, na ideal čestneho wobchodnika wusměrjeny, kiž zamołwitosć napřećo swojej domiznje, přistajenym a kupcam začuwa. Porno tomu swjaty wótc managerow šwika, kotřiž jenož zajimy wobsedźerjow akcijow firmy wobkedźbuja a dźensa tule, jutře pak we wukraju inwestuja, přeco tamle, hdźež móžeš dźěłaćerjow lěpje wuklukować.

Žadyn dźiw, zo je Oskar Lafontaine po lekturje encykliki zahorjeny. Bamž pleděruje za nowu předewzaćelsku kulturu a wjac zawodow, kotrež po principje powšitkownowužitnosće hospodarja. Benedikt XVI. přeje sej produktiwne wubědźowanje mjez tajkimi a takrjec ryzy priwatnokapitaliskimi předewzaćemi. Wón wuraznje přehnate fleksibilizowanje a pohubjeńšenje socialnych standardow tež w bohatych krajach kritizuje a staji hódnoty kaž swójbne žiwjenje, sprawnosć a darmotnosć (darowacu lubosć) do srjedźišća swojich přemyslowanjow wo towaršnosći.

Kaž smy to wot tutoho bamža zwučeny, na jednotu wěru a rozuma skedźbni. Tohodla je poprawom wjac hač dźewjećdźesat procentow teksta njewěriwym jako plawsibelne mysle přistupne. Benedikt na namołwu předchadnika Jana Pawoła II. nawjaza, po zwrěšćenju komunizma nowy hospodarski porjad po cyłym swěće natwarić. Tak wostanje sej katolska cyrkej swěrna a realnoeksistowacy globalny kapitalizm jako njepřećela čłowjeskeje kultury wotpokaza. Mje by zajimowało, štož CDUnicy kaž katolik Tillich k tutej encyklice praja …

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: