Zamołwitosće so bojeć? István prawje nima

Prof. Kurt H. Biedenkopf je jónu jako sakski ministerski prezident na rozmołwje ze žurnalistami něhdy w dźewjećdźesatych lětach na zabawne wašnje princip „politiskeho eksternalizowanja“ rozkładł. Běch tehdom jako korespondent nadregionalneje nowiny runja někak dwaceći druhim kolegam, kiž su při tajkej skradźnej rozmołwje wo potajnych zwiskach dokoławokoło sakskeje politiki přitomni byli, wot tutoho małeho muža, ale wulkeho myslerja fascinowany.

Biedenkopf je prajił, zo spyta w zjawnym rumje skutkowacy čłowjek přičiny za njewoblubowane rozsudy „politisce eksternalizować“, abo jednorišo prajene: zamołwitosć za tajke rozsudy znajmjeńša werbalnje na druhu runinu a tamle agěrowacych ludźi suwać. Wjesnjanosta na wokrjes, krajny rada na krajne knježerstwo resp. krajny sejm, ministerski prezident na druhe zwjazkowe kraje resp. zwjazkowy sejm a zwjazkowe knježerstwo, zwjazkowa kanclerka na komisiju EU, a woni móža globalne poměry zamołwite činić.

My wuměłca a čłowjeka Istvána Kobjelu lubujemy, smjerćcool kadla wón je, sym jeho w rěčnym lěhwje z dźěćimi dožiwił – njepřetrjecheny typ. W zwisku ze swojim skutkowanjom w dźěłowej skupinje „serbske wuměłstwo / jewišćo“ Załožby za serbski lud wón pak mjenowany princip nałožuje prajo, zo je Załožbowy direktor na nastaću poručenjow k přichodej ansambla wina. Ale listaj rěčnicy a dalšeju čłonow skupiny w SN dopokazujetej, zo jeho porok faktam njewotpowěduje.

Wězo bychmy so přeco na to dojednać móhli, zo stej na kóncu kapitalizm a Marko Suchy na wšěch problemach w Serbach wina, tón prěni powšitkownje a Suchy konkretnje. To pak njeje politiski niwow dorosćenych, ale bóle dźěći w pěstowarni. Štóž strach ma, sam zamołwitosć přewzać, njech to praji, ale potom ma so radšo druhim wěckam wěnować hač rozsudam w zjawnym rumje.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: