Ze serbšćinu zaso doprědka dźe

Serbja su po našej krajnej wustawje lud a nic jenož ludowa skupina abo někajka etniska mjeńšina. Tohodla maja woni tež prawo na ludowe zastupnistwo. Tuchwilna politiska praksa, zo je třěšny zjwazk Serbow jenož towarstwo mjez towarstwami, so přećiwo sakskej wustawje přeńdźe. Tohodla su wšě wěcywustojne nastorki čłona sakskeho wustawoweho sudnistwa a prezidenta sakskeho financneho sudnistwa dr. Jürgena Rühmanna (http://www.justiz.sachsen.de/smj/content/743.php) kedźbyhódne. Wón je wuběrny jurist, hdyž je Rühmann juristisku słužbu w krajnym sejmje w Drježdźanach nawjedował, je tónle poradźowanski wotrjad hišće njewotwisnje fungował. Na jeho wuprajenja wo móžnym statusu korporacije zjawneho prawa Domowiny móžemy so stoprocentowsce spušćeć.

Zdobom dyrbi so status našeje rěče zywšić. K tomu je so Serbske šulske towarstwo na poprawom wšě bytostne aspekty wopřijace wašnje słowa jimało (dokumentowane w Serbskich Nowinach na třećej stronje, srjedu, 21. jutrownika 2010). K tomu „etablěrowanje serbšćiny jako prawniska a zarjadniska rěč“ słuša. Wosebje chcu žadanje za „zawěsćenjom serbskorěčnych rumow za dźěći a młodźinu“ a w tutym zwisku „zdźěłanje a wužiwanje modernych serbskorěčnych medijow“ podpěrać. A wězo dyrbi „juristiske runostajenje serbskorěčneho kubłanja w Sakskej a Braniborskej“ přichodnje samozrozumliwosć być.

Dobra powěsć z Radworja dochadźa, hdźež su so gmejnscy radźićeljo na wozjewjenje politiskeje wole wo wuwiću gmejny Radworja z perspektiwisce bikulturnym profilom dojednali. Zajimawy přinošk namakaće wo tym na stronje „hola a haty“ dźensnišich Sakskich Nowin (str. 19). Předsyda Domowiny Jan Nuk so z wuprajenjom cituje, zo je Radwor prěnja serbska gmejna z tajkim wuznaćom. Tak by so Radwor z pućrubarjom stać móhł. Zaměr gmejnskeje rady je tež, zahubnej tendency zadźěwać, zo ludnosć doma dale a mjenje serbuje. Snadź kulturna nowina Němsko-serbskeho ludoweho dźiwadła k serbskemu sebjewědomju přinošuje: Prěnja strona wobsaha serbske dźiwadło w serbskej rěči prezentuje. Tak chcemy to měć!

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: