Katolscy Serbja do pólskeho biskopstwa?

Pólscy přećeljo Serbja su k wothłosowanju wo přizamknjenju serbskokatolskich wosadow pólskej diecezy namołwili. Wuchadźišćo bě rozestajenje wo přesadźenje Wotrowskeho fararja pólskeho pochada, Tomaša Dawidowskeho, do Bohotskeje.

Wojowanje katolskeje młódźiny serbskeje wsy je tež wjele podpěry w susodnym kraju žnjało. Jako wotmołwu na dwělomny rozsud Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa Reinelta su katolscy intelektualcy z Pólskeje namjetowali, katolskim Serbam nowu – organizatorisku – domiznu w pólskej diecezy dać, hdźež je hišće tak a tak dosć a nadosć měšnikow.

Tak by tež dobra wuměna mjez serbskimi a pólskimi dušepastyrjemi była, štož by słowjanskemu razej katolskich Serbow bóle hač přisłušnosć němskej diecezy wotpowědowało. Tak wona zajimawa argumentacija, a tule dotalne wuslědki woprašowanja.

3 Antworten to “Katolscy Serbja do pólskeho biskopstwa?”

 1. gaspares Says:

  Take wašnje prašenja serbskeje cyrkwinskeje awtonomije zdawa so hnydom při započatku njemóžny być, a to tohodla zo awtomatisce bě wot němskeho a pólskeho konkordatow blokowane. Po dorěčenjach tutych dokumentow njemóže žadyn cyrkwinski subjekt swojeho předstajeneho zwonka samsnych statnych hranicow měć. Na runinje kanoniskeho a ciwilneho prawa je tohodla přizamknjenju do pólskeje abo čěskeje diecezy wuzamknjene.

  Tak je měnił tež mój přećel jurist, potajkim přeća wo cyrkwinskim zwjazku z Pólskej móža so jako sny wobhladować, dalokož dźensniše konkordaty płaća.

 2. gaspares Says:

  [edit]
  Take wašnje rozrisanja prašenja serbskeje cyrkwinskeje awtonomije zdawa so hnydom při započatku njemóžne być, a to tohodla zo awtomatisce bě wot němskeho a pólskeho konkordatow blokowane. Po dorěčenjach tutych dokumentow njemóže žadyn cyrkwinski subjekt swojeho předstajeneho zwonka samsnych statnych hranicow měć. Na runinje kanoniskeho a ciwilneho prawa je tohodla přizamknjenje do pólskeje abo čěskeje diecezy wuzamknjene.

  Tak je měnił tež mój přećel jurist, potajkim přeća wo cyrkwinskim zwjazku z Pólskej móža so jako sny wobhladować, dalokož dźensniše konkordaty płaća.

 3. biker2203 Says:

  Jedne predowanje wot Dawidowski w Chrósćicach je mi dosahało! Serbja trjebaja zaso raz fararja kaž Clemensa Hrejora abo Alojsa Andrickeho.

  Wěm, zo tež w Pólskej dobrych měšnikow je, ale je tež wjele jara konserwatiwnych. W Cyrkwi hišće monarchija knježi. To rěka, zo bych dyrbił potom kóždeho wzać, kiž knjež biskop pósła – tež hdyž je to jedyn ‚Pius-Bruder-Verschnitt‘!

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: