„Za sydom durjemi“ – wulki wuměłski wukon

Na kóncu je nadźija, zo dale póńdźe ze serbskim ludom a Domowinu – do toho je sydom scenow ze stawiznow Lisakec/Pjechec swójby: z lěta 1896, 1919, 1945, 1963, 1990, 2012 a 2037. Kaž smy z hrami z pjery Jěwy-Marje Čornakec zwučeni, je tež tónle kruch ze wšěm eksistencielnym napjelnjeny, kotrež móže so čłowjekej stać: połnosć žiwjenja na jewišću, a to z dźiwadźelnikami, kotřiž mějachu w běhu wječora hač do šěsć rólow přewzać, štož su wšitcy wurjadnje zmištrowali.

Jěwa-Marja Čornakec Serbam na proze druheho lětstotka wobstaća třěšneho zwjazka serbskich towarstwow emancipatoriske poselstwo poskićuje: so z wobćežowaceho herbstwa wuswobodźić. Wuměnjenje pak ke rozestajenje ze stawiznami a zanurjenje do začućow prjedownikow. Awtorka je wjele rešeršowała a dosć anekdotow wotkryła. Na přikład zo bě na serbskej wyšej šuli w Małym Wjelkowje čestny kućik za Waltera Ulbrichta přewidźany, ale bojo, zo bychu katolscy šulerjo jeho potom ze „swjatosćinom“ wusměšowali, su so tutoho projekta wzdali …

Dźakowano wuspěšnemu wabjenju z horco diskutowanym plakatom bě druhe předstajenje runja premjerje nimale wupředate. Nadpřerěznje wjele młodych přihladowarjow je njezapomnity wječor w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle Budyšin dožiwiło. Woni nětk wědźa, zo smjertne hrěčhi, čerwjena nitka hry, serbsce hordosć, zawisć/žarliwosć, nahrabnosć/skuposć, wožrawstwo/wopiłstwo, ignoranca/zwjeršnosć, złoby/njemdrosć a rozžahłosć/rozwólnosć rěkaja :-).

Facit: W kóždym nastupanju přewšu měru radźeny přinošk NSLDź składnostnje 100 lět Domowiny. Dramaturgiju měješe Madleńka Šołćic na starosći, a na jewišću su za nas hrali: Janina Brankačkowa, Jan Mikan, Petra-Maria Wencelowa, Anna-Maria Brankačkec, Měrko Brankačk, Julija Wólmanec, Jurij Šiman a Marian Bulank. Nochcemy pak dalšich zamołwitych zabyć, tohodla su tule naspomjeni: Nils Düwell (režija), Katharina Lorenz (wuhotowanje), Steffan Claußner (hudźba a wideo).

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: