Z dźensnišeho posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wuradźowaše dźensa pod nawodom předsydy Domowiny Dawida Statnika w Budyšinje. Spočatnje informowaše předsydka załožboweje rady, Lejna Theurigowa, wo wčerawšich wobzamknjenjach rady. Zwjazkowe předsydstwo wza skrotšenje pawšalneho spěchowanja institucijow kritisce na wědomje. Přez změnu požadanja srědkow na załožbu nastupajo župnu pawšalu powjetši so na njezrozumliwe wašnje běrokratija. Dołhož njejsu strukturne rozsudy w załožbowej radźe zrjadowane, wupraji so zwjazkowe předsydstwo přećiwo zawrjenju regionalnych běrowow Załožby za serbski lud.

Zwjeselace je wobzamknjenje załožboweje rady, kiž dowola předsydźe Domowiny cyłodnjowske dźěło za narodnu organizaciju. 16. hłowna zhromadźizna Domowiny, kiž budźe dnja 23. měrca we Wjerbnje, woli noweho předsydu, městopředsydow a tamnych čłonow zwjazkoweho předsydstwa. Z hłowneje zhromadźizny maja tež impulsy za nowy program “Domowina 2025” a za diskusiju wo změnje wólbneho modusa zwjazkoweho předsydstwa wuchadźeć. Zwjazkowe předsydstwo doporuči, projektowe městno internetoweje agentury do nošerstwa RCW zarjadować. Namjet měł so přez čłonow załožboweje rady do gremija zapodać.

W tajnych wólbach wuzwoli zwjazkowe předsydstwo dźensa jako čłonow mytowanskeho wuběrka Domowiny za dobu 2013 do 2017: Brigitu Šraminu, Měrka Pohonča, Marhatu Korjeńkowu, Trudlu Kuringowu, Jana Macku, Adelheid Dawmowu, Alojsa Wjeselu, Boženu Braumanowu a Leńku Thomasowu. Zdźěla samsneje ličby hłosow dla běchu tři wothłosowanja trěbne. Dale wobzamknychu dźensa, zo płaća direktni čłonojo-jednotliwcy Domowiny 20 € přinoška lětnje. Potrjeba tole rjadować pokazaše so přez próstwu jednotliwca, do Domowiny přistupić, tak kaž so wone po wustawkach třěšneho zwjazka zmóžni.

(Nowinska zdźělenka Domowiny)

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: