Fantom „mocy“ přichodneho „serbskeho“ sejmika

Što zhonja Němcy přez němskorěčne wudaće Serbskich Nowin wo aktualnej debaće wo „serbskim sejmiku“? Zo su wot předsydy Domowiny Dawida Statnika namjetowane prawólby wjednistwa rěčnicy Serbow „kleines demokratisches Schmankerl““, haj „neo-koloniale Strukturen“. Awtorka piše wo „pseudo-mocy“ třěšneho zwjazka Serbow a němskich knježerstwach, kotrež dale wšo kontroluja. Tohodla so wona „serbskeho nalěća“ po přikładźe arabskeho nadźija – nawjazujo na iniciatiwu „serbski sejmik“.

Potajkim kampanja „njewotwisneho wječornika za serbski lud“ dale dźe, hačrunjež je serbski lud z njepřitomnosću za „kulojtym blidom“ sejmikarjow pokazał, što wón na tónle projekt dawa. „Móc“ je wotwisna wot suwerenity, wo wobjimje pjenježnych srědkow a jich nałožowanju rozsudźić směć. Nichtó dotal wobkrućił njeje, zo by – (hladajo na „kulojte blido) tak a tak najskerje němcowacy – „serbski sejmik“ sam postajić móhł, kelko (!) pjenjez jemu k dispoziciji steji. Tohodla je tež „móc sejmika“ ryzy fantom.      

Kaž prajene: Wjace skutkownosće serbskeje politiki je trjeba – ale štóž chce to přećiwo realnemu třěšnemu zwjazkej Serbow z fiktiwnym „sejmikom“ docpěć, njedopomha Serbam k wjac „mocy“.

6 Antworten to “Fantom „mocy“ přichodneho „serbskeho“ sejmika”

 1. lulik Says:

  Serbske nowiny tak abo znak wjac chutnje brać njemóžeš. Poprawom tutu nowinu 95% z tych ludźi jenož ze sobuželnosće/winowatosće (je jenička serbska nowina), dla wobrazkow, abo, dokelž su ju přeco hižo měli, abonuje. Tajke přikłady pokazaja nam jenož, kak daloko preč wot realitow někotři redaktorojo serbskich nowin sonja a kak jedna nowina jenož dla tutych faktow a ze subwencijami přežiwi. Šefredaktor je dawno hižo zwrěšćił a swój kurs je skoro hižo tajka chuda fara, kaž wot jeho předchadnika. Nadźijomnje je tam skoro raz jedna zasadna změna. Tak njemóže dale hić. A jeli pak sej něchtó zwěri raz něšto prajić, bjeći w tutym róžku serbkich hottentotten kóždy hnydom dla „Pressefreiheit“. Lubi ludźo „Pressefreiheit“ njeje „Narrenfreiheit“!

 2. Horjanski Says:

  Ow haj, naše najspěšniše nowiny swěta – měrjene po času, kiž trjebaš za přehladanje! Derje pak je, zo dyrbiš němsce móc, jeli chceš SN čitać. Maja tam tajke rjane wurazy, kiž „maćernorěčnicy“ – citat z SN – gor njerozumja…….

 3. nyča Says:

  Kak by ty prajił k „maćernorěčnikam“?

  • Horjanski Says:

   cyle jednorje: Serbja … abo mojedla tež „serbsce rěčacy“ – ale nětko je tak, zo so němsce mysli a formuluje, potom so němske wurazy do serbšćiny přełožuja, lěpje prajene zgwałća, tak zo „drastynošerki“ jenož hišće z hłowu wija.
   Bórze njeje to wjace maćerna rěč, ale maćirěč a wobchadorěč w sejmiku budźe………

 4. nyča Says:

  „Maćernorěčnik“ a „serbsce rěčacy“ wšak to samsne njeje…

  • Horjanski Says:

   Ně, knjez Nyča, ale za mnje je „maćernorěčnik“ přełožk, kotryž jako Serb njetrjebam. Móžu to serbsce zwuraznić – bjez njetrjebawšeho přełožowanja z němčiny. Předstajće sej, něchtó by němski wotpowědnik serbskeho „Mudračka“ přełožił. To by potom był „Mudros…“ :=) a wšo dalše je „włosypačerstwo“!

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: