Dale a wjac serbšćiny w zjawnosći

Dobry přikład noweho biskopa skutkuje, kiž při nimale kóždej so hodźacej składnosći serbskich wěriwych  w jich maćeršćinje narěči, tak na swjatočnym zapokazanju do zastojnstwa w sakskej stolicy abo swjatki póndźelu na putniskim městnje w Róžeńće: Zakaz serbšćiny w klóštrje Marijinej hwězdźe je cofnjeny, kaž bě dźeń po swjatkach w SN čitrać.

Zo je němska abatisa, kotraž je we Vogtlandźe wotstrostła, diskriminowacy wukaz serbskeje (!) abatisy wotstroniła a zo biskop porynskeho (!) pochada hódnotu serbšćiny w diecezy posylnja, staru tezu znowa wobkrući: Serbja maja z ludźimi, kotřiž su z cuzby přišli, mjenje problemow hač z domoródnymi.

Dalša dobra powěsć je tele dny z Łužiskeje jězoriny dóšła: Na nowym přistawnym mosće na južnym přibrjoze Lejnjanskeho jězora bu dwurěčnosć zdźěla wobkedźbowana. Před tydźenjemi sym so hakle najprjedy ze zamołwitym za facebook-stronu „Bjerwałdski jězor“ a zdobom ze zaměrowym zwjazkom Łužiskeje jězoriny w Sakskej dospołnje falowaceje serbšćiny dla nasadźował (hlej přinošk w blogu). Porno „Bjerwałdskemu jězorej“, kiž je na maksimalnje primitiwne wašnje wotmołwil, je sekretariat zaměroweho zwjazka přećelnje reagował a připowědźił, zo budu so woni na wuradźowanju tematice wěnować.

Tohodla so nad aktualnej praktiskej kročelu wjeselu. Najskerje tež dobra wola přisłušneho wjesnjanosty wulku rólu hraje, kotremuž je serbšćina něšto wažneho – abo nic. Wšě tute přikłady pokazuja, zo nowe struktury njetrjebamy, ale jednotliwcow, kotřiž w swojim wobłuku dosć kuraže maja, na poprawom samozrozumliwe wěcki kusk dźiwać.

http://de.wikipedia.org/wiki/Philippa_Kraft

Eine Antwort to “Dale a wjac serbšćiny w zjawnosći”

  1. Jurij_Ł Says:

    A njech swjaty duch tež hnydom hišće por kilometrow dale skutkuje, mjenujcy, zo klóštr taflu při durjach fary w Róžeńće změni na dwurěčnu…
    Na tym by so zawěsće tež swjata Marija Róžeńčanska zwjeseliła.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: