Archive for Januar 2014

Je Serb nowu cyber-měnu wunamakał?

31. Januar 2014

Jurij je při wčerawšim čitanju Drježdźanskich najnowšich powěsćow (DNN) w přinošku wo internetnych pjenjezach hnydom wony pismik "Ł" wuhladał, kiž jemu hižo z awtobiografiskich přičin jara na wutrobje leži. Je Serb tutu najnowšu a najwuspěšnišu měnu wunamakał a měni wón z mjenom poprawom Łužiski pjenjez abo samo Serbski pjenjez?

Milena Vettrainowa dalše tři lěta intendantka Serbskeho ludoweho ansambla

30. Januar 2014

Rada Załožby za serbski lud je so z wulkej wjetšinu dźensa za amtěrowacu intendantku Serbskeho ludoweho ansambla (SLA) rozsudźiła.  Milena Vettrainowa ma SLA dalše tři lěta nawjedować.

Prěni komentar znowa wuzwoleneje Mileny Vettrainoweje na naprašowanje Piwarca: „Ja so wjeselu, zo ma tež přichodnje serbska intendantka zamołwitosć za Serbski ludowy ansambl. To je prawe znamjo za zdźerženje a dalewuwiwanje serbskeje rěče, hudźby a kultury.“

Interview serbskeho rozhłosa z Milenu Vettrainowej:

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio766626.html

SLA: Nětk na rozsud čakamy

30. Januar 2014

SZ dźensa

Antiserbski Shitstorm? Keep cool!

29. Januar 2014

Sakske Nowiny su na swojej stronje w knize wobličow přinošk wo kritice na pobrachowacej dwurěčnosći tafle „Spree“ při nowej zapadnej tangenće scomter ranjacymi komentarami přećiwo Serbam ze syće won wzali, dokelž njeje – tak redakcija – wěcowana diskusija móžna była. Wo tutym fakće su mjeztym serbski rozhłós a Serbske Nowiny rozprawjeli.

Na druhich městnach w Budyšinje a zwonka města je Sprjewja dawno dwurěčnje wupokazana, a žadyn Němc so njehórši. Štož dyrbjachu nětkole wobdźělnicy socialneje syće w interneće dožiwjeć, je w tutym mediju nimale typiska spirala retoriskeje eskalacije. Slědźerjo su dawno matematisku prawdźepodobnosć wuličili, hdy přerěznje prěni pak druhim wumjetuje, so kaž nacije zadźeržeć, pak so sam přećiwo tabuej přeńdźe a tak piše, hač by sam naci był.

Wězo njeje wuzamknjeny, zo je mjenowany porok w jednotliwym padźe jónu woprawnjeny abo zo je awtor komentara woprawdźe naci. Zo su pak tajkele diskusije špihel lokalneje towaršnosće – to je kał. Mamy na wědomje brać, zo je – kaž w kóždej dobje – někotrych mjenje abo bóle błudnych ludźi mjez nami, kotřiž so – porno prjedawšim času – w interneće bjez filtra zjawnje wuprajić móža. Z tym mamy žiwi być a – hdźež smy sami z platformu kaž tule Budyski SZ – po potrjebje prosće šmórnyć resp. w padźe chłostajomnych škaranjow statnemu rěčnistwu pokiw dać.

A druhdy dyrbimy dale informować: Tomu, kiž je na to tukał, zo su Serbja w lifće měšćanskeho nakupowanišća najprjedy něšto němsce prajili a potom jeho dla dale serbsce rěčeli, směm w jeho rěči jowle wotmołwić: Wenn Sorben Deutsche zitieren, tun sie das im Regelfall in der Originalsprache, um nach Zitatende in ihre Muttersprache zurückzukehren. 🙂

Wotmołwy měšćanskeho zarjada Budyšina na prašenja „Rozhlada“ k tutej temje:

https://www.facebook.com/pages/Rozhlad/185273568333625#!/permalink.php?story_fbid=209951685865813&id=185273568333625&stream_ref=10

 

„Wochozy dźensa“ / Vattenfall: Dale a wjac přesydlencow – 1.700, nic 1.550!

29. Januar 2014

Najnowše wudaće časopisa „Akciskeho zwjazka“ z přinoškami wjesneho předstejićela Rownoho, znateje Serbowki ze wsy a dalšich angažowanych wobydlerjow regiona, kotřiž chcedźa jamje „Wochozy II“ a wotbagrowanju Slepjanskich wsow zadźěwać:

http://www.strukturwandel-jetzt.de/images/nochten-heute/nochten-heute-01-2014.pdf

Kak wažny tónle angažement je, pokazuje rozprawa Lausitzer Rundschau wo aktualizowanych ličbach potrjechych: Budźe samo 1.700 – praja koncern Vattenfall a gmejnje

http://www..lr-online.de/regionen/weisswasser/Zahl-der-moeglichen-Umsiedler-fuer-Nochten-II-auf-1700-gestiegen;art13826,4465420

 

Spěchowanske srědki za lajsku hudźbu

29. Januar 2014

DOKUMENTACIJA:

SMK – Sächsisches Staatsministerium für Kultus

29.01.2014

Schule | Bildung

Förderung von Heimatpflege und Laienmusik

Einreichungsfrist endet am 1. März 2014

Das Sächsische Staatsministerium für Kultus fördert Projekte der Heimatpflege und der Laienmusik, die eine über den lokalen Rahmen hinaus reichende Bedeutung und Ausstrahlung haben. Projekte zur Regional- und Industriegeschichte, zu Bräuchen und Mundart, zu traditionellem Handwerk oder anderen Formen der Volkskultur können ebenso gefördert werden wie solche von Laienchören, Laienorchestern oder Laienmusikgruppen, die sich der Pflege traditionellen Liedgutes oder traditioneller Instrumentalmusik widmen. Gefördert werden können Projekte in der Regel mit bis zu 50 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Einzureichen sind die entsprechenden Anträge bei der Landesdirektion Chemnitz, Altchemnitzer Straße 41, 09120 Chemnitz. Die Einreichungsfrist endet in diesem Jahr am 1. März 2014. Die entsprechende Förderrichtlinie ist auch im Internet verfügbar: www.bildung.sachsen.de/Heimatpflege.

Formular za próstwu wo spěchowanje:

http://www.schule.sachsen.de/download/download_smk/2012_03_28_antragsform_heimatpreis.doc

Derje, zo Saksku a Braniborsku mamy

29. Januar 2014

Njebychmy-li w Němskej zwjazkowe kraje měli, njeby jara dobry plan naprawow za nałožowanje serbšćiny w zjawnosći z pjera Drježdźanskeho ministerstwa eksistował. Kotre problemy su w centralistiskich statach hladajo na mjeńšinowe rěče, widźimy w susodnej Francoskej (wurězki mjezynarodneho wudaća Neue Zürcher Zeitung, wozjewjene na ptačokwasnym dnju). Derje, zo Saksku a Braniborsku mamy – z Berlinom (hlej tuchwilnu wospjetnu debatu wo financach Załožby za serbski lud) je najwjac wušparanjow. Njech wostanje němski kulturny federalizm!

Mały róžk 2014 w Serbach: Wjele terminow

28. Januar 2014

01-28 Terminy februar.pdf

Nuk: Sprjewja, nic jenož Spree!

28. Januar 2014

Při nowej zapadnej tangenće w Budyšinje steji jenož „Spree“, nic „Sprjewja“. Jan Nuk je so zjawnje hóršił, zarjady su zamołwitosć tam a sem suwali, ale nětko chcedźa zmylkej wotpomhać. Hlej dźensniše Budyske Sakske Nowiny na stronje 17.

Rozhłós wo antiserbskim „shitstormje“ na facebook-stronje SZ Budyšin:

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio764626.html

Nacije před cyrkwju našeje knjenje? Biskop Koch namołwja k „angažowanemu spjećowanju“

27. Januar 2014

http://www.sz-online.de/nachrichten/kampf-gegen-organisierte-friedlosigkeit-2760854.html

Kak budźe lětsa 13. februara w Drježdźanach wupadać? Nacije su demonstraciju před cyrkwju našeje knjenje přizjewili. K tomu je so tež katolski biskop Heiner Koch jasnje wuprajił: Najwjetši čas za angažowane spjećowanje!