Serbski kulturny leksikon – bohužel němsce

84 awtorow je na 550 stronach wěcywustojnje wědu wo Serbach w němskej rěči nazběrało. Hač měna před lěttysacom (hlej wurězk) abo načasna mjeńšinowa politika – ničo njepobrachuje w knize wudawaćelow Franca Šěna a Dietricha Šołty (sobudźěło: Susanne Hozyna, Marija Měrćinowa a Anja Pohončowa).

Derje, zo so pod hesłom "asimilacija" dalše wuwiće Serbstwa w přichodźe wočakuje. Leksikon pyši polcu, ma pak kaž ćišćane słowo dźensniši dźeń hižo nětko problemy z aktualnosću: Na přikład w januaru schwaleny nowy serbski zakoń Braniborskeje njenamakaš.

Nimo toho bych serbskim swójbam woprawdźity serbski leksikon, potajkim w serbskej rěči popřał. To by tež wažny přinošk k nałožowanju serbšćiny we wšědnym žiwjenju był. Tak słuša produkt Ludoweho nakładnistwa Domowina k šěrjenju wědy wo Serbach mjez Němcami. Zo je tamle zwonka uniwersitow wulka zaměrowa skupina za tajkile specielny serbski leksikon (!), mam za iluziju.

3 Antworten to “Serbski kulturny leksikon – bohužel němsce”

 1. student Says:

  na tamnej stronje móžeš tež prajić: kotry Serb da trjeba za sebje tajki leksikon? Je to tola skerje za ludźi, kiž njejsu so hišće tak derje ze Serbami a serbstwom zeznajomnili abo na tutym polu slědźa..(tež hdyž na žadyn pad někotremužkuli Serbej njeby škodźało, tam raz dokładnišo nutř pohladać)

 2. dr. Hync Rychtaŕ Says:

  To njeby žanomu Serbej škodźało! Wšako wobsahuje tutón leksikon tajke wobšěrne bohatstwo wědy a informacijow, zo ani najlěpši a najnazhonićiši sorabist to we hłowje měć njemóže. A wjetšina Hornjoserbow na př. wě tola bojaznje mało wo Delnjoserbach abo wo Serbach w srjedźnej Łužicy. Tuž mam, luby studento, twoje prašenje „kotry Serb da trjeba za sebje tajki leksikon?“ za chětro chrobłe sebjenadhódnoćenje.
  Hync Rychtaŕ

 3. pyskojta kawka Says:

  „bohužel němsce“… ja bych prajiła: „Bohužel, zo njeje jendźelsce!“ Serbski leksikon je wokomiknje jenož Němcam a Serbam spřistupnjeny. Ja sym sej tutu dróhočinku kupiła a je prawy bonbon za moju biblioteku. Čitam hesło wob dźeń a sym dźeń a bohatša.
  @Studento: To, štož prajiš, njetrjechi. Ja sej myslu, zo dyrbi kóždy Serb tutu knihu kupić!
  Leksikon je za wšitkich, nic jenož za Němcow a Serbow. Hdyž něchtó něšto wo serbskich stawiznach zhonić chce, móže do leksikona pohladać.
  @piwarc: „To by tež wažny přinošk k nałožowanju serbšćiny we wšědnym žiwjenju był.“ Piwarco, ja njejsym z tym přezjedna. Najwažniša róla leksikona je kubłać, wědu posrědkować a rěč je sekundarna wěc. LND wudawa Serbsku šulu, wudawa słowniki. Lědma něchtó tute słowniki a dalši zeug wužiwa. Njech čitaja knihi. Za čo stej Paradiz wot Krawca a Dopomnjenki wot Kocha. Za čo je Dny w dalinje? Nimo toho, što sej ty mysliš? Kak wjele ludźi by leksikon w serbskej rěčił kupiło??? LND trjeba wobrot a pjenjezy a nic jenož knižki, kotrež nichtó njekupuje. (Bohužel abo bohudźak) mamy dźensa wikowarske hospodarstwo a LND ma dwě móžnosći: pak so napřiměrić, pak zlikwidowane być! W SN je njedawno stało, zo nima hižo LND tak wjele pjenjez. 100.000 eur mjenje. Tuž čim wjace w němskej rěči, ćim lěpje za LND. Serbske knihi so přez němske podpěraja. To njerěka, zo měło LND ze serbskimi knihami přestać, ale so kusk wjace na bestsellers w němskej rěči koncentrować, zo by dosć pjenjez za serbske projekty měło.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: