Konkluzija z wuslědka SWZ při wólbach

Kelko Serbow woprawdźe je, drje nichtó dokładnje njewě, ale hladajo na dotalne wědomostne přepytowanja móžemy někak wot toho wuchadźeć, zo je w Budyskim wokrjesu minimalnje dźesać tysac wšědny dźeń w swójbje serbowacych dorosćenych Serbow. To je takrjec naše najkrućiše jadro. To su při wólbach do wokrjesneho sejmika teoretisce znajmjeńša 30.000 hłosow. Wuchadźejo z toho, zo zawěsće njeje Serbske wolerske zjenoćenstwo jenož hłosow wot Serbow samych dóstało, bě najskerje někak 6.000 serbskich hłosow, štož je pjećina wšěch móžnych hłosow wšěch wólbokmanych Serbow.

So wě, zo je stoprocentowske wólbne wobdźělenje tež w kruhach narodnje wědomych Serbow z njerealistiskim zaměrom. Ale tež hdyž jako bazu jenož z dwěmaj třećinomaj wólbokmanych Serbow ličimy, wostanje podźěl SWZ wot mjenje hač třećiny. To njerěči přećiwo dobremu wobsahowemu a personelnemu poskitkej SWZ, ale přećiwo efektiwiće wšěch pospytow, Serbow w zmysle sejmika abo podobnych projektow dale politizować. Po lětušej wólbnej kampani a wozjewjenjach w serbskich medijach móhł kóždy wědźeć, wo čo dźe. Najebać to njeje 80 procentow Serbow tutu politisku móžnosć wužiło. To njeje porok, ale wěcowny facit ličbow.

By z procentualnym přirostom přichodnje tak dale šło kaž mjez poslednimaj wólbamj, by SWZ za 35 lět pjeć procentow we wokrjesu docpěło. Dołhož serbscy wjesnjanosća ze swojej popularitu za tajkule lisćinu njekandiduja, je tajki zaměr bjezwuhladny. Přeju jeničkemu wokrjesnemu radźićelej SWZ, Stefanej Rjedźe, dale wjele wuspěcha w jeho njesprócniwym spomóžnym dźěle na dobro serbskich naležnosćow na wokrjesnej runinje. Wón njech je dale njewotwisny moderator kooperacije na wšelakich lisćinow wolenych Serbow. To móže wón bjez swójskeho frakciskeho statusa samo lěpje zmištrować. Wšo ma swój zmysł, tež tónle wuslědk wólbow.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: