Zhromadna zdźělenka zapósłancow / informacije Domowiny k móranjam na dwurěčnych wjesnych taflach

Medije_tafle_1

05-30 Hintergrundinformationen.doc

05-30 PI Ortsschilder.doc

Sensibilizowanje zjawnosće je so radźiło: Hlej wurězki ze wšelakich nowin

Zaso wotstronjene (dźensa w serbskim rozhłosu):
http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/powesce/powesce1890.html#anchor1

2 Antworten to “Zhromadna zdźělenka zapósłancow / informacije Domowiny k móranjam na dwurěčnych wjesnych taflach”

  1. kawka Says:

    BLABLABLABLA, kak dołho budźeće jeno listy pisać a ničo nječinić! ZSW, SLA, CDU, Domowina pisaja lute listy a ničo nječinja. Prošu spytajće z hinašimi naprawami. Nic jenož listy pisać.

  2. omit knakşem Says:

    Předsyda ZSW je politikar, CDU je politiska strona, Domowina spyta politiku činić – woni em ničo druhe njemóža hač to, zo listy pisaja. We wudaću Oberlausitzer Kurier z dnja 24. meje 2014 je na prěnjej stronje přinošk pod nadpismom Neue Schilder für korrektes Sorbisch. Awtor piše pod rjanym fotom čisteje wjesneje tafle ze Swinjarnjeje hnydom w prěnjej sadźe: „Die Beschaffung neuer Schilder … hat den Landkreis Bautzen im Jahre 2013 circa 6000 Euro gekostet.“ Město toho, zo by so na to skedźbniło, zo je zakonska winowatosć wokrjesa, so wo korektne wjesne tafle wote wšeho spočatka starać, sugeruje so němskej zjawnosći, kelko přidatnych pjenjez Němcam pječa Serbja płaća. Tři dny pozdźišo čuja so někotři čitarjo lokalneho łopješka namołwjeni, Serbam pokazać, zo jich zakonsce zaručene prawa – poprawom samozrozumliwe prawa – ničo hódne njejsu. Prašam so, za čo mamy t. mj. społnomócnjenych za serbske naležnosće a politikarjow, kiž so po potrjebje ze Serbami błyšća, w realiće pak na tajkej maličkosći kaž dwurěčnych wjesnych taflach zwrěšća. Před kóždej banku, na kóždym wulkim naměsće steji widejokamera. Je na času, zo so před kóždej wjesnej taflu tajka kamera natwari a life do syće wusyła, zo móhli sej wšitcy zajimowani tych złóstnikow-mórarjow wobhladać. Jedyn wjesny swjedźeń mjenje, za to dźěłowe zasadźenje a natwar kamery, to by był wužitny přinošk. Pisanje listow nikoho njejima, tych skućićelow žno scyła nic.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: