„Sejmik“ krajnopolitisce z blida

Benediktej Dyrlichej, pŕedsydźe Zwjazka serbskich wuměłcow (ZSW), dźak a česć za we wólbnym boju po cyłej Sakskej jónkrótne koło nawjedowacych politikarjow sakskeje krajneje politiki! Z nimi je wón dźensa po zahajenju wustajeńcy twórbow Eberharda Petersa z Běłeje Wody w Kamjencu na žurli měšćanskeho dźiwadła w přitomnosći dosć zajimcow kedźbyhódnu diskusiju wjedł.

Byrnjež moderator wospjet wuraznje a zwjazanje z kritiskimi přispomnjenjemi wo předsydźe Domowiny a z temu "sejmik" spytał, hosći na podiju wužadować, nochcyše nichtó na to "skočić". Marko Šiman (CDU) a Mike Hauschild (FDP) staj tónle kompleks w swojich wuwjedźenjach prosće wuwostajiłoj.

Antje Hermenau (Zeleni) praješe samo: Knjez Statnik je drje konserwatiwny, ale wotewrjeny młody muž, kiž nochce so "in alte Flügelkämpfe" nutř ćahnyć dać, štož je tež derje tak. Rico Gebhardt (Lěwica) wotpokazowaše, so jako w Drježdźanach bydlacy čłowjek rudnohórskeho pochada do prašenja nutř měšeć, kak maja Serbja swoje zastupnistwo organizować. Tež Eva-Maria Stange (SPD) nochcyše so k někajkim alternatiwam zastupjenja serbskich zajimow wuprajić a warnowaše při wšej kritice před njetrjebawšimi konfliktami bjez efekta.

Měrćin Wałda, rěčnik iniciatiwneje skupiny za serbski sejmik, skoržeše, zo w Serbach nichtó z nikim njerěči, tež nic mjez serbskimi institucijemi. Ani serbski ani němski politikar na to njereagowaše. Krajna politika jako superwisor nutřkownoserbskeje komunikacije – to by nowy kolonializm było. A to njebudźe.

8 Antworten to “„Sejmik“ krajnopolitisce z blida”

 1. Omit Knaksem z Antalyje Says:

  Hdzes je B. D., njeje hizo Serbow. Jenicki je wecny skorzer Mercin Walda, z kotrymz pozdacu hizo nichto njereci. Ale cyle to njetrjechi – Alfons Wicaz so hisce z nim rozmolwja, kaz pjatkownise Serbske Nowiny dopokazuja. Tak je na tym lepje hac B. D. Won jenoz hisce ze sobu reci – abo na zaklucene wasnje ze zbytkom Serbow. Citat clonki Zwjazkoweho predsydstwa Domowiny: „B. D. je sej mjeztym ze wsemi rozkidal.“ No haj, z politikarjemi drje nic. Politikarjo su dze wosebita druzina clowjeka. Hraja dziwadlowu hru, zo bychu sej hlosy wolerjow zdobyli. A k tomu je jim kozde jewisco hodz. Samo tajke, kotrez clowjek kaz B. D. zarjaduje.

 2. Alois Says:

  Najradšo pak maja politikarjo, hdyž móža so z Domowinu a Załožbu dwě njedźele do wólbow před rjanej krajinu fotografować dać. Tak kóždy Serb wě što ma wolić.

  • TaBeja Says:

   To sy derje prajił, lubuško,

   • limes Says:

    poprawom so prašam što tajki kał dyrbi. z budyšina sym wóndano słyšał, zo njesmědźa so Serbja za wólbny bój instrumentalizować a čehodla so wona strona tam angažuje, hdźež scyła wjac rozrostowy potencial njewobsteji… „što ma so wolić?“ bohudźak SMĚM wolić – žan přikaz za strony a žane wobstejnosće kaž něhdy raz…

 3. marko Says:

  @limes: snědali su wšak z přistajenjemi Domowinskeho zarjada a tak dale. Zo su Serbja, to připad, hdyžli potom je so jenož mjeńšina znjewužiłała 😉
  Nic pak, zo Domowinu na wólbnej lisćinje pytaš, zog by ju wolił 😉

  Hoj, ze sejmikom drje nichtó wjace njesněda.

  • limes aka guido Says:

   @ marko:

   1. ty ta šće sy wjetši korintowy sračk hač ja (a to ma što rěkać)

   2. Domowina jako třěšny zwjazk serbskich towarstwow/ćělesow ma zastupowacu funkciju naroda a toho dyrbja sej přistajeni wědomi być. Wšako su woni jako zwjazk/institucija tam kófejpili a nic jako priwatnicy (hlej nowinske zdźěleńki)

   zo so Domowina wolić njeda je wšěm jasne – mały tip: te pazorki skedźbnja na citowanje předchadźaceho komentara; jako mała ironija na imperativ vs. konjunktiv B)

   azo a da je so woprawdźe „připadnje“ >>jenož<< ta mjeńšina znjewužiwała… kajki to "připad" haj haj, tak to em jo…

 4. guido Says:

  @ Alojs: a zo by so ironija tróšku zwočiwidniła: wšě Serbam „přichilene“ politiske strony su za wólbny bój Domowinu wopytali nowiny stajnje informowachu – najrjeńši ambiente-award pa dóstanje CDU

  rjany kt wšěm

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: