Njewěstota najwjetši problem w brunicowym rewěrje Łužicy – tomu zhromadnje wotpomhać?

Haj wšak, knjez Hirschhausen je hižo při słyšenju w planowanskim jednanju wo wotkryću jamy „Wochozy II“ jako dobrozdaćel na stronje přećiwnikow dołhodobneho wudobywanja brunicy wustupował. A hdyž wón nětkole w nadawku „Greenpeace“ kritiske stejišćo k přichodej Wodopada, šwedskeho koncerna we Łužicy, zaběra, njeje to ničo překwapjace. Njedźiwajcy toho su jemu Sakske Nowiny w swojim dźensnišim wudaću na stronje „hospodarstwo“ wulku rozprawu wěnowali, z kotrejež tule jenož někotre linki z konkluzije jako mały wurězk cituju.

Wodopad_brunica

Porno tehdomnišemu posudkej, přewažnje wusměrjenemu na prašenja ekologiskich sćěhow energijoweje politiki, steja w najnowšej ekspertizy hospodarske a prawniske strachi w srjedźišću, kotrež su w najnowšim času nastali: Po měritkach wusuda wo Garzweilerskej jamje w Sewjerorynsko-Westfalskej njeje wuzamknjene, zo jamje Wochozy II a Wjelcej-juh samo před zwjazkowym wustawowym sudnistwom zwrěšćitej. Přiběrace kóšty za wotstronjenje zanjerodźenja Sprjewje budu budget Wodopada wobćežować (přetož je wot najnowšeho pozdatnje dosć dopokazow, zo su tež aktualne jamy na „brunej Srjewi“ wina). Nimo toho je Hirschhausen w Šwedskej wuslědźił, zo so Vattenfallske předewzaće we Łužicy cuzemu zajimcej na wudobywanju brunicy njepředa, ale budźe so prosće krok po kroku wottwarjeć.

Najebać prawdźepodobnosć wšelakich prognozow tutoho abo tamneho wědomostnika mamy jenož w jednym dypku wěstotu: Zo je wobydlerstwo dołho trajacej njewěstoći wustajene. Dokelž na přikład prjedy hač ke wusudej najwyšeho němskeho sudnistwa dóńdźe, budźemy wšitcy znajmjeńša někak pjeć lět starši. Kelko ludźi w potrjechenych kónčinach pak je zwólniwych, dale a dlěje w njewěstosći žiwi być? Pod aspektom zachowanja a dalewuwiwanja awtochtoneje serbskeje kultury póńdźe bórze prěnjotnje wo to, ludźom za jich přichod zaso zakładnu wěstotu sposrědkować.

Snadź leži w tutym wužadanju nowy konsens serbskich prócowarjow w srjedźnej a Delnjej Łužicy a jich podpěrarjow w Hornjej Łužicy?

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: