Sakska móže pórclin postajeć, ale nic brunicu – derje tak!

Šwedske knježerstwo, jeho koncern Wodopad a brunica we Łužicy – toptema dźensa w medijach. Z braniborskeho hospodarskeho ministerstwa je jenož hłós nowinskeho rěčnika słyšeć: Energijowa politika za Němsku so w Němskej čini a nic w Šwedskej. To klinči za wonej stronu z "Alternatiwa" w mjenje a je tak prajene hotowy kał. Nic jenož regulow EU wo wobchadźenju z emisijemi milinarnjow dla.

Sakski ministerski prezident so na zwučene wašnje łahodnišo wupraji: Wón chce hromadźe z druhimi zwjazkowymi krajemi, kotrež maja stejnišća Wodopada, ze šwedskim knježerstwom rěčeć. To je přeco derje, ale kaž w zwisku ze składowej wodomilinarnju Niederwartha, kotruž je Wodopad přećiwo woli sakskeho knježerstwa rozpadować dał, widźachmy, su ryzy politiske přeća bjez efekta.

Rozsudżić by Tilich w rozestajenju Mišnjanskeje pórclinownje z předewzaćelemi samsneho města wo marku "Meissen" móhł, wšako je swobodny stat jenički towaršnik. Pórclinownja je sakski statny zawod. A štó je so za jamu Wochozy II rozsudźił? W krajnym sejmje su rěčnicy CDU argumentowali: To bě wobzamknjenje regionalneho planowanskeho zwjazka. A tamle su prajili: To je energijowa politika Sakskeje.

Wodopad je so na wuwićowy plan kraja powołał, w kotrymž je na přikład za Slepjanski region wudobywanje brunicy předwidźane. Wotpowědna dowolnosć bě dołhi čas kaž licenca za ćišćenje pjenjez: ze starej techniku bjez inwesticijow do inowacijow wuhlo do wikow z dale a stupacymi płaćiznami klumpać. To pak je so mjeztym ze wšelakich ekonomiskich přičin, wo kotrychž běše w blogu hižo rěč, změniło. A hižo před něšto lětami wěsćeše mi stary kolega, kiž je jónu w statnej radźe NDR dźěłał, zo najskerje do lěta 2020 hižo nichtó hospodarski zajim na zmilinjenju brunicy njezměje.

Hišće cyle tak daloko njeje, ale energijowa politika je swětowa politika, a ze spalenju brunicy njedadźa so mjezynarodne zaměry škita klimy dodźeržeć, kotrež Šwedska chutnje bjerje a knježerstwje w Sakskej a Braniborskej nic. Wonej rěčitej wo najmodernišich brunicowych milinarnjach, derje wědźo, zo spalenje brunicy pod žanymižkuli wuměnjenjemi dołhodobnje klimatisce znjesliwje njeje. Naša towaršnosć swět hižo z přirunujo z druhimi kontinentami njesměrnje wjele awtami a tworami wobćežuje, zasakłe zakitowanje brunicoweje industrije je dźeń a bóle symbol dwělomneho naroka, na kóšty druhich ludow žiwy być chcyć.

Pozdatnje su regionalni zamołwići Wodopda hakle njedawno knježacym w Podstupimje braniborske wuhlowe jamy na předań poskićili. Ale ani Braniborska ani Sakska njemóže brunicowu industriju do statneho wobsydstwa přewzać. Tak rozsudźi jeničce towaršnik Šwedska, a knježerstwomaj tule wostanje jenož nadźija, zo je Šwedskej radikalne rozrisanje prosće předrohe.

Tuchwilna politiska debata wo přichodźe brunicy w Sakskej:
http://www.l-iz.de/Wirtschaft/Metropolregion/2014/10/Vattenfall-Debatte-geht-weiter-Ein-CDU-Stossgebet-57560.html

CDU w Braniborskej chce brunicowe jamy we (sobu)wobsydstwje kraja měć:
http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/899323/

Akciski zwjazk „Čista Sprjewja“:
http://www.welt.de/regionales/sachsen/article133088417/Aktionsbuendnis-Klare-Spree-appelliert-an-Woidke.html

Eine Antwort to “Sakska móže pórclin postajeć, ale nic brunicu – derje tak!”

  1. dr. Hync Rychtaŕ Says:

    Hdyž sej myška na šćernišću radšo woči a wuši zadźeržuje (štó ha je to před dokładnje 25 lětami runje tak činił a zasakle znamjenja časa ignorował ?), hdyž rubježny ptak hižo nad njej kruži a so jej z kóždym kruhom bóle bliži, stanje so ćim spěšnišo a lóšo z woporom. A směch ludźi ma hišće zadarmo k tomu! Nó zatrašnje nohamól, kak da tući skostnjeni knježa a lila-włosate knjenje glaj rěkachu, kiž tehdy 89 w Berlinje swoju grotesknu reju na kromje wulkana rejowachu … ?
    Hync Rychtaŕ

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: