Pjeć ducentow krajow tuchwilu dźakowano Domowinje / CIOFF w Budyšinje

Hdy jónu je w Budyšinje mjezynarodna konferenca z 180 wobdźělnikami z 59 krajow? Předsyda Domowiny, Dawid Statnik, móžeše jich wčera na žurli Němsko-serbskeho ludoweho dźiwadła witač. Tema lětušeho zeńdźenja CIOFF w času přiběracych teroristiskich nadběhow a wójnow fundamentalistiskich fanatikarjow je tež přinsošowanje ludoweje kultury k měrej.

Hdźe hewak móžeš dožiwić, zo zastupjer Israela koleze z Palestinskeje přećelnje přikleska? Hnujace wokomiki při předstajenju delegacijow to běchu. Njezapomnita tež narěč nawody CIOFF w Němskej, Norberta Müllera, kiž z luboznym lokalnym patriotizmom wo swojim Heppenheimje powědaše. A woprawdźe je žiwe zakótwjenje w regionalnej kulturje sylny srědk přećiwo so naduwacemu nacionalizmej.

Patron kongresa, serbski ministerski prezident Sakskeje, Stanisław Tilich, bě dokónčenja koaliskich jednanjow z Martinom Duligom dla zadźěwany. Jeho zastupowaše ministerka von Schorlemer, za Serbow w kabineće přisłušna a nam jara přichilena. Nadźijomnje budźe wona tež čłonka noweho knježerstwa.

Bjez Bjarnata Cyža, jednaćela Domowiny, njeby CIOFF do Budyšina přišoł. Hdyž je wón projekt w zwjazkowym předsydstwje prezentował, bě wulka diskusija połnje dwělow, hač tajke něšto docyła zmištrować móžemy. Lisćina wuspěšnje nawabjenych sponsorow bě wčera jedyn indic za to, zo je zaso na kóncu z wjele prócu wšo zdokonjane.

Bohužel pěstuja Sakske Nowiny w Budyšinje w tutym zwisku prowincializm a tón mjezynarodny wjeršk blisko swojeje redakcije dotal ignoruja. Adresat za dopisy z pokiwami: sz.bautzen@dd-v.de

Statement ministerki k zahajenju CIOFF-kongresa: Serbske nałožki su wulke kulturne wobohaćenje:
http://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/194888

Rozprawa w nadregionalnych medijach wo CIOFF w Budyšinje:
http://www.focus.de/regional/sachsen/brauchtum-folklore-profitiert-von-facebook-und-youtube_id_4221600.html

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: