Strašni njeprošeni hosćo na fetach młodostnych – wšelake modele wěstoty

Što činić z kadlemi (holcy lědma tajke problemowe pady njejsu), kotřiž ći na twojich fetach do kała łazyć chcedźa? Pola njeprošenych hosći je za mnje rozsudny kriterij za rozrisanje móžnych konfliktow: Je hrožace wot ciwilneje normy wotchilace zadźerženje wuraz toho, zo steja woni wonka a chcedźa nutř, abo zo su přećiwnicy našeho podawka.

Hdyž sym swoje zastojnstwo jako šulski rěčnik katolskeho gymnazija w pozdatnje najstrašnišej Hamburgskej štwórći přewzał, bě moja prěnja akcija, horco woblubowane šulske fety zaso wožiwjeć, kotrež buchu do toho pola nas a na druhim katolskim gymnaziju (tehodom jenož za holcy) přiběracych nadběhow zwonkastejacych dla wotprajene. Mój recept bě cyle jednory: Sym z darmotnym piwom někotrych hólcow z hasy, kotřiž su "swojich ludźi" w horšći měli, angožował. Potajkim z miljeja nadběhowarjow stražnikow sčinił. Móžachmy woměrje swjećić z hač do tysac ludźimi na kopatej połnej žurli – hišće lětdźesatki pozdźišo stejitej na šulskim dworje betonowej ploće za blidotenis, financowanej z hoberskim pjenježnym nadbytkom woneho časa.

Porno partnerskej šuli njejsym ze wšelakich přičin, wo kotrychž tule radšo mjelču, ženje na ideju přišoł, problem z pomocu policije rozrisać dać, Nimo toho bychu woni stajnje prezentni być dyrbjeli, wšako běchmy wot potencielneho stracha takrjec kompletnje wobdaći. Štó pak ma lóšt na zabawu w policajskej twjerdźiznje?

Z črjódku prawicarjow wězo tak wobchadźeć njemóžeš: Nacisća jako stražnicy serbskeje fety, to njeje předstajomny model wěstoty. Tule pak płaći w jednym dypku samsy princip kaž w horjeka mjenowanym padźe: Ćělne zakitowanje po móžnosći druhim ludźom přewostajić, kotřiž njejsu sami potrjecheni – najlěpje hnydom (!) wołanej policiji, kiž je nošer zakonskeho statneho monopola (!) namocy: Wona smě skućićelej něšto na nós dać, jeli je trjeba. Ty nic! Sudnistwa widźa na kóncu jenož bijeńcu mjez młodostnymi rozdźělneho nastajenja resp. pochada a nimaja lóšt wujasnjować, štó je započał, prowokował atd.

So wě (to sym w druhim zwisku tež činił), zo móže jónu zmysłapołne być, policiju do toho wo móžnym straše informować, zo by wona z małej wobsadku za wšě pady wot spočatka sem w bliskosći přitomna była. To ma psychologisce wottrašacy efekt na móžnych škarakow – nadběhowarjow.

Jako něchtó, kiž je młodostnych z dobrych byrgarskich poměrow wot – z jich wida – "asocialneho praka" škitać dał, z kotrymž dyrbjachu potom samo hromadźe rejwać, štož njeje nikomu škodźało, chroble praju: Tón dołhodobnje najefektiwniši socialny škit wulkich swjedźenjow serbskich młodostnych a jich přećelow bychu wězo młodźi Němcy jako čestnohamtscy stražnicy byli, kotřiž maja prawicarskich kumplow, bjez toho, zo woni sami tajcy su ;-). A dóńdźe-li potom tola k eskalaciji, njetrjebaja so Serbja z Němcami młóćić :-).

To najwažniše pak přeco je, wšojedne, kotry wěstotny model so w aktualnej situaciji najlěpje hodźi: cool wostać! Tule njeńdźe wo organizowanje bitwišća, ale měrne fety we wotewrjenej atmosferje. A dotal zaćišć nimam, zo je situacija zasadnje we Łužicy strašniša hač w Hamburgu. Je pak hinašich rizikow, z kotrymiž da so tola rozumje wobchadźeć. Při tym přeju wjele wuspěcha!

3 Antworten to “Strašni njeprošeni hosćo na fetach młodostnych – wšelake modele wěstoty”

 1. guido Says:

  Nahaj, hdyž sej wuchwalowanja wojowanja přećiwo brunicy wobhladam zwěšću hustodosć akcije zboka dowoleneho prawa. Njejsym runjewon žan přećel tajkehopostupowanja, mam pak tež strach, zo so postupowanje stopnuje. Prjed hač so zaso něchtó na puću sćaza, pohłušći („betäubwe“) a někotre dnjej po tym na cuzym blaku zaso wotuči, chcu opcije potencielneho rozumneho wustupowanja z našeje strony wědźeć. Nochcu žan drama rysować, ale tu cyłu wěcku z „cool wostać“ zbarbnić a delehrać kaž wóndano tun shitstorm (kiž poprawom jen wěsty anonymny mainstream pokazał bě) tohorunja nochcu. Tež na a při sportnišćach mamy dosć nazhonjenjow. Snano so nam zešlachći mały pohib…

  • piwarc Says:

   Ja njebych so na kolije putać dał a njewabju za tajkele formy protesta (wšojedne, hač wo brunicu abo druhe wěcki dźe).

   • guido Says:

    to tež nochcych z tym potwjerdźić. Zdobom pak chcu na skedźbnić, zo je to nje- abo „poł“legalna protestna akcija kiž je w towaršnosći zblakami akceptowana – kaž mjedla tej „A SERBSCE?“. Naposledk pak tola zwostawa prašenje, kak so dale postupuje.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: