Nadběhi wot wonka a wot nutřka

Najprjedy myslach, zo je spam-filter skóncowany, zo njeje dubiozneho wotpósłarja "my" blokował. Potom sym na informaciju młodostnych wo aktualnej problematice prawicarskeje namocy tukał, doniž njeje mi so zešlachćiło, dataju wočinić. Dokelž wobsah rěči za anonymnu wotnožku "sejmikarjow".

W Serbskich Nowinach nětko zhonju, zo je mjeztym tola dweju mjenow, ale žanych młodźinskich klubow. Nimo toho dźe wo pokročowanje woneho njedawneho difamowaceho zjawneho lista w SN, w kotrymž su wjednistwje Domowiny zwonka wšěch faktow hrube přeńdźenje přećiwo rozsudam hłowneje zhromadźizny wumjetowali.

Nimam wotpohlad, do tuteje politiskeje pěstowarnje chodźić. Tuchwilu přepytuje OAZ, jako wotmołwa na sčasom njewuslědźeny teror nacistow Nationalsozialistischer Untergrund NSU załožena institucija Operatiwny wotwobaranski centrum, prawicarske nadběhi na serbskich młodostnych. Předsydźe Domowiny, Dawidej Statnikej, je so w tydźenje trajacej zaměrnej komunikatiwnej dźěławosći radźiło, wěstotne organy sensibilizować. Policija škita na městnje serbske swjedźenja. Wobhladajće sej prošu k tomu wusyłanje telewizije MDR, "exakt", hlej post w tutym blogu scomter linkomaj.

Bernd Merbitz, něhdyši prěni nawoda Soko Rex, kotrež je wuspěšnje kriminelne brune syće w sakskich regionach rozpušćiło, a dźensa šef OAZ (připódla prajene najznaćiši a najlěpši kriminalist swobodneho stata, wuznawacy katolik, načolny čłon CDU, prjedy SEDnik), wojuje ze wšěmi instrumentami načasneho wěstotneho systema prawniskeho stata za škit towaršnostneho žiwjenja (młodych) Serbow. To pokazuje na dimensiju wužadanja, ale tež na efektiwnu kooperaciju mjez serbskimi a statnymi zamołwitymi.

Štóž chce so na wšón gwałt w tutej situaciji maksimalnje blamować a sej w politiskim pěskowym kašćiku hrajkać, njech to čini. Ale prošu nic na kóšty druhich ludźi. Z "dialogom" tajkale keklija ničo činić nima. Pijće swoje piwko, přeju wjele wjesela, ale wostańće nas z podzemskimi pseudoakcijemi na pokoj.

Eine Antwort to “Nadběhi wot wonka a wot nutřka”

  1. mlodostny Says:

    Tak to tez widzu. Stoz je pak to falsne na tym: Tule znjewuziwaja frustowani a zwresceni stari muzojo mlodych ludzi za jich wec. To pokaza mi preco bole woprawdzite woblico sejmikarjow. W zjawnosci reca wo tym, zo trjebaja pri tym Domowinu a zo njeje to preciwo njej. Fujtajfl. Tuci hidza ju tak jara, zo jim pri zakusanju jich woprawdzitych wotmyslow sliny do sije beza. Cehodla ju hidza, to najskerje dzensa sami docyla wjac njewedza. Snano, dokelz su preco demokratisce podlezeli (ale nekle wulku demokratiju preduja. Ich lach mich kaputt … ;). Nadzijomnje tute kruhi zenje wjac nekajku zamolwitosc prewostajene njedostanu. Ja sej tez myslu, zo su za tutu akciju ton, abo tej frustowanej/zwrescenej wosobje zamolwitaj, kotraz stej hizo naso Igija manipulowali a znjewuziwali.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: