Nowinarske wozjewjenje Domowiny k naprašowanju čłonow młodźinskich klubow

Nowinarske wozjewjenje Domowiny k naprašowanju čłonow młodźinskich klubow
Dnja 14.11.2014 podaše skupina młodostnych Domowinje z mailku informaciju, zo maja wotpohlad, ju na informaciski wječor dnja 21.11.2014 přeprosyć. Tole kryje so tež z informa-cijemi Serbskich Nowin z dnja 13.11.2014, kotrež wozjewichu so w artiklu pod nadpismom “Žadaja sebi dialog”. Wobsahi wječora měli, po měnjenju awtorow přeprošenja pječa wobste-jace “njedorozumjenja mjez třěšnym zwjazkom Domowiny a iniciatiwnej skupinu – Serbski sejmik” być. K tym prošachu sebi młodostni akterow iniciatiwneje skupiny – Serbski sejmik, zwjazkowe předsydstwo Domowiny a wšitkich dalšich zajimcow za dialog.
Domowina wita politiske zajimy młodostnych a chce tute tež wobsahowje kmane, zrozumliw-je a wobšěrnje wobjednać. Krótkodobnosć a wašnje próstwy tomu pak zdźěla zadźěła. Tuž wobroćeše so předsyda Domowiny dnja 18.11.2014 ze slědowacym tekstom na skupinu a prošeše wo přesunjenje zetkanja:
Waženi knjenje a knježa, lubi młodostni,
dźakujemy so za Wašu mailku a wuprajamy zdobom naše wjeselo nad tym, zo so za serbsku politiku zajimujeće. Zdobom prosymy wo zrozumjenje, zo Wašej namołwje z wjacorych přičin slědować njemóžemy:
1. Hladajo na krótkodobnosć termina prosymy wo zrozumjenje, zo njeje móžno, wobšěrne wobdźělenje ze stron zwjazkoweho předsydstwa garan-tować.
2. Hladajo na wobšěrnosć tematiki prosymy naležnje wo zrozumjenje, zo wužada sebi tajki diskusijny wječor tež dokładny přihot, do kotrehož měli wšitcy zawjazani być.
3. Z Wašeje mailki sebi bohužel wažne informacije njewučitamy. Na přikład, hač jedna so wo diskusijny podij, hač mamy za to podłožki přihotować a dalše. Tež njewujasni so nam, kak chceće konkretnje postupować resp. kajke předstawy wo tym maće.
4. Njeje nam móžno, anonymne próstwy tajkeho razu wobkedźbować. Pro-symy w zmysle mjezsobneje česćownosće wo to, zo byšće nam zdźělili, z kim mamy tule jednać.
Dokelž mamy woprawdźe zajim, Waše prašenja wotmołwić, a to tež na zmysłapołne wašnje, prosymy wo to, zo bychmy so zhromadnje na nowy termin dojednali. Hladajo na aktualne brizantne prašenja, w kotrychž zmys-le my tučasnje druhe młodźinske cyłki intensiwnje podpěramy, maće zawěsće zrozumjenje za to.
Zdobom chcu so poskićić, zo bychmy so najprjedy wosobinsce zetkali, štož měło dokładnišim přihotam dopomhać. Tež chcu Was na zjawne posedźen-je Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny přeprosyć, kotrež wotměje so so-botu, dnja 22.11.2014 w Budyšinje. Dalše posedźenje slěduje w januaru. Kruty wobstatk posedźenja je dnjowy dypk “naprašowanja hosći”. Snadź hodźi so tule tež prěni kontakt nawjazać?
Nadźijam so, zo je z tym za Was spóznaću, zo stejimy z tym hižo z Wami w dialogu, zo pak sebi dalše kročele zhromadny přihot wužadaja.
Přećelnje strowi Was
Dawid Statnik
předsyda Domowiny
Budyšin, dnja 18.11.2014

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: