Jězus je tež Serb – a nic jenož katolski

Předstaj sej, zo njejsu Serbja ženje w stawiznach pod rozdźělnym politiskim režimom (Sakskeje, Braniborskeje atd.) byli, zo njeje w 19. lětstotku k přećiwkej mjez dźěłaćerskim hibanjom a duchownstwom a zo njeje w 16. lětstotku k reformaciji dóšło: Njebychmy Horni a Delni, katolscy, ewangelscy a njewěriwi Serbja byli, ale jeničce křesćanski serbski lud.

Abo pohanski, dokelž hdyž njebychu namócni křesćenjo ze zapada přišli, bychmy dźensa hišće z duchami přirody w přezjednosći žiwi byli. Znaju słowjanskeho přećela, kiž tajkule teoriju zastupuje. So wě, zo wšědny dźeń jenož realna mnohota płaći a nic fiktiwna jednota. Ale wona na to pokazuje, zo su w serbskim třěšnym zwjazku ludźo zjednoćeni, kotrychž rozdźěle njejsu wupłód złeje wole, ale historiskeho dóńta.

Bóh je sej wočiwidnje něšto při tym myslił, zo njejsu jenož wšelake mjeńše abo wjetše ludy nastali, ale tež rozdźěle w ludźe samym. Abo powšitkowne prajene: Jenakowanje njeje ani strategija swjateho ducha ani ewolucije. Serbski swět trjeba wšěch w jich regionalnej a swětonahladnej wšelakorosći. My samo tych integrujemy, kotřiž našu rěč (hižo / hišće) njemóža – lěpje hač na přikład Němcy cuzorěčnych připućowarjow. 🙂

Stari Grjekojo w antice su samo do toho wěrili, zo bě na spočatku čłowjestwa jednota splaha. A potom bu wona tak džělena, zo pyta kóždy druhu połojcu, kotraž je pak pola jednych samsneho, pola druhich druheho splaha. Detaile dyrbiće googlewać, to je mi nětk jowle překomplikowane. 🙂 Fakt pak je: Wobsah načasnych seksualnopolitiskich debatow bě hižo před 2500 lětami napołoženy.

Dźensa swěći wosrjedź ruskeje zymy z kraja Putina prěnja swěčka na adwentnym wěncu. Přihotujemy so na poselstwo Boha, kiž je so w času a z wěčnym efektom z čłowjekom stał. Jězus je potajkim tež Serb a nic jenož katolski. 🙂 Pěstujmy swójski podźěl – tež serbskokatolski – na cyłku, a njech Bóh nam dawa přeco dowěru druhim ludźom, zo so woni wo to swoje runje tak porjadnje staraja.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: