Potajnstwo „serbskeje duše“ – njepisane zakonje integracije w Serbach

W našej čiłej diskusiji wo Pegidźe, načasnym politiskim bitwišću wojowanja wo definaciju prawych wobydlerjow nawječora, z wida patriotiskich Serbow je so chětř analogne prašenje k Serbstwu wukristalizowało: Štó so jako Serb w Serbach připóznawa?

Prawnisce je ta wěcka jasna: Serb je tón, kiž so jako Serb wuznawa. Potajkim teoretisce kóždy abo nichtó. Realnje pak wostanje wažne, koho Serbja sami jako Serba wobhladuja. W Hornjej Łužicy je bjezdwěla wuměnjenje, zo potrjecheny serbuje. Ale to njedosaha, dyrbi "serbsku dušu" měć. Tak so praji.

W zwisku z Witaj a 2plus je přeco rěč wo tym, zo njeńdźe jenož wo posrědkowanje techniskeje dwurěčnosće, ale tež wo narodne wědomje. K tomu słušeja serbske nałožki, tohodla su dźěći a ptači kwas najwoblubowaniši zjawny wobraz serbskeje pěstowarnje.

So wě, zo so tule łoskoćiwemu prašenju njewěnuju, što su znamjenja "serbskeje duše", byrnjež sej priwatnje něšto subjektiwnych kriterijow wuwił resp. wot druhich přewzał. Sće pak radlubje witani, so k tomu wuprajić. 🙂

Diskusija je hižo na zajimawu ambiwalencu pokazała: Serbska towaršnosć je bjez regulow staćanstwa wotewrjeniša hač němska. Zdobom ma Serbstwo wočiwidnje njepisane zakonje integracije "nowych" Serbow, dokelž nochcedźa sej rodźeni Serbja wot přidružnikow napowědować dać, što je to serbske.

Eine Antwort to “Potajnstwo „serbskeje duše“ – njepisane zakonje integracije w Serbach”

  1. TaBeja Says:

    „Zdobom ma Serbstwo wočiwidnje njepisane zakonje integracije „nowych“ Serbow, dokelž nochcedźa sej rodźeni Serbja wot přidružnikow napowědować dać, što je to serbske.“ Přeoptimistisce klinči to, štož pisaš. Kajka integracija to je, hdyž so stajnje mjez ludźimi wuzběhuje, zo ani E.W. ani F. K. Serb njeje. Tón jen (F.K.) je bóle integrowany. Tón druhi mjenje. Na kóždy pad spóznaje maćernorěčny ze serbskeje katolskeje kónčiny pochadźacy Serb, štó je cuzy. Integrowanje funguje kaž stopnjowanje. Rěčiš-li serbsce, sy schodźenk A docpěł. Sy-li w serbskej wokolinje žiwy, sy schodźenk B docpěł. Maš-li serbsku swójbu, sy schodźenk C docpěł. Hač sy posledni Serbam runy schodźenk D docpěł, dyrbi so empirisce slědźić. Ale za to so jednotliwc zajimować njedyrbi, dokelž je jeho wěsta serbska swójba takrjec „integrowała“. Serbja docyła hinaši nastupajo wobchadźenje z cuzymi njejsu a móža so skupinje wšěch europskich ludow přirjadować. Integracija „europskeho čłowjeka“ je tuchwilu jeno w USA móžna, hdźež so nichtó njepraša, zwotkel (z kotreho róžka małeje Europy) ty sy. W USA wšako hinaše parametry rólu hraja: pak maš čornu pak běłu pak nabruń kožu…

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: