Smy my woprawdźe „Charlie“?

W najswobodnišim staće swěta, USA, njebychu nowiny, wšojedne hač "New York Times" abo "Washington Post", tajkele karikatury kaž w francoskim satěriskim časopisu "Charlie Hebdo" wozjewili. Nawopak, ameriscy kolegojo krituzuja wobrazy tajkeho razu jako "wulgarne", prajo, zo woni sami "ostentatiwne" zranjenje nabožnych začućow wotpokazuja.

W Parisu je so grawoćiwe złóstnistwo stało – dožiwjamy pak zdobom wohroženje nowinarskeje swobody? US-medije, kotrež su znate za inwestigatiwny žurnalizm a wotkrywanja zmylkow a zachribjetnosćow politiskeje wyšnosće, měnja: Ně. W Europje widźimy pak žołmu solidarity pod hesłom: "Ja sym Charlie". My w Serbach tež – w kraju z regionom božich martrow při pućach?

Načasna spirala prowokacijow so tež pola nas wjerći. Dopominamy so hišće na muslimskeho atentatnika z patronami na pasu wosrjedź Serbow na plakaće NSLDź. Njedawno šokowachu SN ze satěriskim znjewužiwanjom wobrazow realneho serbskeho pohrjeba. Zamołwjenje čitachmy hakle po nawalu zjawneho protesta.

Při kóždej kritice hrozy standardna wotmołwa: Hižo Tucholsky praješe, zo satěra wšo smě. Napřećo wyšnosći, wón najskerje měnješe – kaž je pak Frankfurter Allgemeine Zeitung při wšej kritice na ameriskich kolegach zwěsćił, wojuje "Charlie Hebdo" poboku laicistiskemu statej přećiwo nabožnej mjeńšinje. Słuša tajke wobchadźenje z tym, štož je druhim ludźom swjate, k rozswětlerstwu abo je to skerje fundamentalizm sekularizacije?

W dobje "Aldi-Talk" su wšě wobrazy po cyłej globalnej wjesce ze smartfonami zasadnje kóždemu kóždy čas přistupne. Je najwjetši čas, mjez wšelakimi kulturami wo zhromadnym "porjedźe domu" na swěće do rozmołwy přińč. Ani Europa ani USA ani druhe regiony njejsu pupk swěta.

Mjeztym zaso cofnjeny rozsud Lipšćanskeho měšćanskeho zarjada přećiwo tajkim karikaturam (wurězk z LVZ):
Lipsk_karikatury

5 Antworten to “Smy my woprawdźe „Charlie“?”

 1. Hync Rychtaŕ Says:

  Haj, z tym maš po mojim měnjenju prawje. Satěra drje njesmě wšitko, a wosebje hłuboko ranić njesmě, a wosebje nic kolektiwne nabožne začuća. Abo dostojnosć jednotliwca abo skupinow zjawnje do błóta teptać. (Zo na to pak tohorunja z brutalnej namocu a terorom
  reagować njesměš, mam za samozrozumliwe!) Nam dźensa hustodosć prosće respekt pobrachuje – před druhim čłowjekom, susodom, kolegu; před druhimi kulturami a nabožinami; před přirodu a w njej žiwymi kreaturami; před Bohom. Ale k tomu słuša tohorunja respekt před demokratiskim prawom zjawneho zwuraznjenja swojeho měnjenja bjez namołwjenja k namocy a bjez nałožowanja namocy, kaž to wobdźělnicy na póndźelnišich demonstracijach w Drježdźanach po mojim měnjenju činja. W 19 dypkow wobsahowacym programje PEGIDY (Leipziger Volkszeitung 10.1.2015) njeje so žane žadanje zwěsćiło, kotrež by so přećiwo němskemu zakładnemu zakonjej měriło. Tuž čehodla tajka kampanja hidy a znješwarnjenja w medijach?
  Wosebje wuwědomiła je so mi naša tuchwilna towaršnostna situacija po wobhladanju wčerawšeho „Městna njeskutka“, kotrež je jaskrawy wobraz našeje towaršnosće rysowało: kóždy přećiwo kóždemu,bjez zrozumjenja, bjez hnady, bjez tolerancy, bjez humora – jenož hladajo na swój wužitk, karieru, coolness, materielnu a ideelnu lěpšinu za sebje a na škodu tamneho. Bjez přistojnosće a respekta. (Bohudźak mamy tež dobrych přikładow dosć, ale runje wšak wo špatnych rěčimy.) Naš zhromadny swět móže tola jenož wobstać, hdyž při wšěch nahladowych a kulturnych rozdźělach čłowjesce a fairnje ze sobu wobchadźamy. A hdyž ze sobu rěčimy – tež kritiske słowa.
  Hync Rychtaŕ

 2. budyslaw Says:

  Fundamentalizm sekularizacije dyrbimy jako krescenjo skoro wsednje znjesc. Potom reka to je swoboda menjenja. Nichton preciwo tomu njezakroci. Busy z napismom zo Boha njeje w Londonje jezdzachu. Hdyz smy na pr. jako katolikoj z clonom Kinderficker-Sekte njeje to z widom sudnistwa zane Bohahanjenje. Krescantswo kritizowac je dowolene pred islamon pak maja respekt resp. strach. Dokelz njemozes so potom hizo westy cuc.

 3. Omit Knakşem z Parisa Says:

  Přiwisnicy Pegidy ćahaja z němskimi chorhojemi po dróhach a měrja so přećiwo muslimam. Dźensa muslimojo, jutře …, a hdy su Serbja na rjedźe? Kaž je wčera Lipsk nazornje wobswědčił, zamóže Pegida jenož w Drježdźanach dosć přiwiska nawabić a zhromadźić. Tuž doporučam Pedigistam, zo bychu sej wokoło Drježdźan murju natwarili, wšěch Njeněmcow z města wupokazali a raz spytali, lěto a dźeń přežiwić. Sym wćipny, što potom z Drježdźan zwostanje. Je suis Charlie.

  • TaBeja Says:

   Serbja su hižo na rjedźe. Nacisubjekty přichadźeja na fejty do Haslowa, Chrósćic atd. a praskaja serbskich hólcow. Hórje njemóže być.
   „Sym wćipny, što potom z Drježdźan zwostanje. Je suis Charlie.“: Nichtó njezwostanje.“: TaBeja je tež wćipna:) Połojca Drježdźan je serbska… Njewěm, hdźe woni tu serbsku połojcu fort mjetaja:) Chibazo su swoje mjena tak derje schowali, zo njejsu te hižo spóznajomne:))) Ja sym kaž wěsće Beja: Ta Beja.

 4. marko Says:

  „Ja sym Charlie!“ – powěsć njesy so do luda, kaž blady přez wjes. Tuž k temu zajimały přinošk Arno Franka časopisa taz: http://taz.de/Je-suis-Hype-nach-Pariser-Anschlag/!152673/

  „… socialne medije su tež jemož medije. Dźiwadło refleksow nic reflekcijow … ničo njepłaći so k něćemu wuznać … nikomu pak njepomha, najmjenje potrjechenym. …“

  „Ja sym Charlie!“ Njej to zwuraznjenje sobuželnosće / pohórška, runja reakcijam k čerchanju pegidy, pak n.př. k zrudźacym podawkam delikwentneje keklije wokoło wólneho časa serbskich młodostnych? Što wo to? Na kóncu je to wšědnosć srěbanja połwědy, přežwjenkanje konsunenta runja banalnym rozestajenju k wjedrje, dźeń wote dnja. Hdyž je zesłodźene, potom wuplunješ žwjenkačk, tak so ma snadź tež ze zaběru wonych podawkow. Su wšak poprawom runje tak relewantne a zajimałe, kaž hdyž Domowinjenjo něhdźe zaso někomu kwětki přepodadźa abo wotkładu.

  Měnju, howk a towk medijow a socialnych syćow, drje da nam přistup ke kóždemu pumplej swěta, ale hač to drje być dyrbi pupk swěta, kiž wužada stejnišćo, jeno dokelž so wo tym intenziwnje rozprawja!?

  Mi jenož pokaza, zo dźěło redaktorow měri so na kwoće, stajne wubědźowanje wo wysoki nakład. Kaž tež w tamnych worštach wičneho hospodarstwa – hlej, dźensa wuchadźacy magacin Charlie Hebdo, z 3 milion wudaćemi. Dźe zaso wo naj- … Wbohe to. Zjaw towaršnosće. Witajće we wěku postmoderny!

  Prašenje respekta, haj, je prašenje kubłanja. …
  Strach … strach wobsteji skerje, zo mje wichor powali, hač zo njemóžu so jako křesćanski Serb wuznać. Kóždy ma swój blak na swěće, w tutym zmysle smy wšě Charlie. 🙂

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: