Z dźensnišeho posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

Pod nawodom předsydy Domowiny Dawida Statnika wuradźowaše dźensa Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Choćebuzu. Wone wobzamkny, zo podpěruje próstwu wjednicy Delnjoserbskeho gymnazija wo wutworjenje přidatneje třećeje 7. rjadownje w šulskim lěće 2015/16. We wobzamknjenju rěka: “W zajimje wšěch, kotřiž chcedźa delnjoserbsku rěč tež po wuchodźenju zakładneje šule nawuknyć a wotpowědnje art. 25 wustawy kraja Braniborskeje napomina zwjazkowe předsydstwo zamołwite instancy, tutej próstwje slědować.” Předsyda Domowiny podšmórny, zo maja zajimcy, kiž chcedźa serbšćinu nawuknyć, prawo na tajke wukubłanje a su witani.

Dale zwjazkowe předsydstwo wobzamkny, zo deleguje Dawida Statnika jako zastupjerja zjednoćenstwow Serbow na dalšu wólbnu dobu (2016 – 2022) do zhromadźizny Sakskeho wustawa za priwatny rozhłós a nowe medije (SLM). Wón je tutu funkciju hižo w zašłej wólbnej dobje wukonjał.

Na namjet D. Statnika solidarizuje so zwjazkowe předsydstwo ze Zwjazkom Němcow Sewjeroschleswigskeje, kiž prócuje so wo dwurěčne městnostne tafle. “Hladajo na prócowanja mjeńšiny wo dwurěčne tafle napominamy tamnišich zamołwitych, europske standardy wobkedźbować a dwurěčnosć widźomnje spěchować. 60 lět po podpisanju Bonn–Kopenhagenskeju zrěčenjow je na času, tole widźomnje zeskutkownić.”

Na spočatku wuradźowanja spominachu přitomni na 70. róčnicu wobnowjenja Domowiny, wuhódnoćichu 17. hłownu zhromadźiznu Domowiny a informowachu so wo aktualnych podawkach w župach a towarstwach.

W njezjawnym dźělu posedźenja je zwjazkowe předsydstwo wobzamknyło, zo wza doporučenja změrcowskeho wuběrka k změrowanju konflikta na wědomje a jeho konkretne namjety w swojej přichodnej dźěławosći wobkedźbuje.

Dale zaběraše so Zwjazkowe předsydstwo Domowiny mjez druhim z aktualnymi kubłansko-politiskimi prašenjemi w Delnjej Łužicy. Tam něhdźe 2500 dźěći w pěstowarnjach a šulach serbsce wuknje. Kaž praji wjednica Rěčneho centruma Witaj dr. Beata Brězanowa, by so ewaluacija WITAJ-wučby, w kotrejž maja so přepytować rěčne znajomosće šulerjow 5. a 6. lětnikow, hišće lětsa zahajić móhła.

Župan župy Delnja Łužica a předsyda Braniborskeje serbskeje rady Harald Koncak poda rozprawu wo dźěławosći serbskeje rady w zašłej wólbnej dobje. Wón praji, zo je rada njehladajo na mnoho ćežow wuspěšnje dźěłała. Wón wuzběhny idealnu kombinaciju mjez statnym sekretarom, kiž koordinuje wšě ressorty knježerstwa, z nowym serbskorěčnym referentom. H. Koncak pokaza na wulki wuznam noweho serbskeho zakonja.

Jedyn wuslědk toho je nowa forma wólbow Braniborskeje serbskeje rady, kiž so tuchwilu přihotuja. W nadawku předsydy wólbneho wuběrka informowaše Měto Nowak wo stawje přihotow wólbow. Dotal předleži wjace hač 1000 próstwow wo připósłanje wólbnych lisćikow. Zjawne wuličenje budźe dnja 31. meje wot 10 hodź. w běrowje wólbneho wuběrka w Chóśebuzu na Žylojskej droze 41.

Zastupjer Domowiny w brunicowym wuběrku Thomas Burchardt informowaše wo aktualnych aspektach brunicoweho planowanja. Wón praji, zo njeje wužiwanje brunicy za produkciju miliny “žadyn most, ale slepa hasa”. Domowina je so wospjet – naposledk w septembrje 2013 – přećiwo dalšemu wotbagrowanju wsow w serbskim sydlenskim rumje wuprajiła a sej srjedźodobne skónčenje wudobywanja brunicy žadała.

Dalša tema běchu informacije wo załožbowej radźe, kotrež poda jeje čłon Bjarnat Cyž. Referent Domowiny Marko Kowar je z wosobinskich přičin swoje čłonstwo jako zastupowacy čłon złožił. Jeho městno zaběra nětko, wotpowědnje wólbnemu wuslědkej w zwjazkowym předsydstwje, zastupjerka Serbskeho šulskeho towarstwa Marlis Młynkowa.

Borbora Felberowa

 

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: