Wobmjezowane wupisanje městnow měšnikow jako hłowna přičina pobrachowaceho dorosta

Beno Bělk je so w serbskim rozhłosu we wšalakich wobłukach powołanskeho žiwjena towaršnosće pobrachowacym ludźom wěcował, w hlandanskej słužbje abo w rjemjeslniskich zawodach.

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio1173756.html

Wčera na swjatkownym putnikowanju je farar Beno Jakubaš na putniskej łuce w Róžeńće na jedyn aspekt tuteje temy, falowacy měšniski dorost, dopomnił a swójby k wjac prócowanjam wo nowych duchownych namołwił.

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/powesce/powesce2626.html#anchor1

Porno druhim powołanju njetči problem tule w tym, zo mnozy bjezdźěłni ludźo (ze wšelakich přičin) pozdatnje dźěłać nochcedźa abo hižo njemóža, kaž so prěco zaso powěda, ale w problematiskim wupisanju dale a wjac njewobsadźenych městnow měšnikow:

Sprěnja – žony su wuzamknjene, štož po byrgarskim prawje tak a tak njeby dowolene było.

Zdruha – čłowjek dyrbi so w priwatnym žiwjenju lubosćinskich aktiwitow wzdać, jeli chce na wołtarju wosadźe słužić. Tajki winowatostny zwiski mjez priwatnym a słužbnym wobłukom by po logice byrgarskeho prawa njeakceptabelny był.

Něšto zhromadne matej pak temje Bělka a Jakubaša: Jeli njeje wjele lubjacych přikładow, je powołanje dale a njeatraktiwniše: Kóždy wě, pod kotrymi wuměnjenjemi – časowje wužadowace a pjenježnje skromne – dyrbi přerězny hladar a kuchar dźěłać. A hdyž politika lětdźesatki dołho jednostronsce za wuznam studija wabi, njetrjebamy so dźiwać, zo zahoritosć za (hustodosć smjerćinteligentne!) dźěło z rukomaj woteběra. – Tak je to tež z katolskim duchownstwom: Njedźiwajcy připóznatych jednotliwcow njeje powšitkowny image duchownych tajki, zo móža młodźi ludźo prajić: Najebać wšě ćeže w tutym cyle wosebitym powołanju móžu sej to předstajić, z měšnikom so stać.

To njerěka, zo su dźensniši duchowni hubjeńši hač jich předchadnikow. Nawopak, wšako dyrbja woni wyšim soialnopsychologiskim narokam hač prjedy wotpowědować, bjeztoho zo bychu so hišće wusahowaceho status wjeselić móhli. Tohodla njejsu poprawom wěriwe swójby z prawym adresatom tajkeho prědowanja, ale cyrkwinska hierarchija sama. Hač je změna wuměnjenjow wupisanja spomóžna, wě Bóh tón knjez sam, ja nic, wšako na přikład ewangelskej cyrkwi drje duchowni njepobrachuja, ale hišće bóle wěriwi.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: