Integracija ćěkancow do wjesneho žiwjenja – z gmejnskeho łopješka

6 Antworten to “Integracija ćěkancow do wjesneho žiwjenja – z gmejnskeho łopješka”

 1. filozof Says:

  Jara rjenje, zo pomhaš a to je dobry přikład integracije toho čłowjeka. Na wosobowej runinje je to jara wobohaćace. Ale na geostrategiskej runinje je islam njepřećelska nabožina porno europskim hódnotam a EU njemóže wšěm ćěkancam azyl dać. Mjez nimi přichadźeja terorisća. Myanmar je to spóznał a prawje wobchadźa z tym. Njemóža dočampani postajować, kak měło so knježić. Budisća so spjećuja, dokelž su zrozumili, zo njeje zelena nabožina žana měrna nabožina. To woni tež w Indiskej wobkedźbuja.
  Wobhladajće sej geografisku kartu. Wšudźe, hdźež islamiske knježerstwa knježa, dawa pak wójnu pak konflikty. Myanmar a Angola staj wuběrnej přikładaj za to, kak měło so z islamom wobchadźeć. Muslimojo přichadźeja do bohatych krajow, dokelž chcedźa ze socialneje pomocy profitować, dźěći činić a so rozšěrjeć. Islamizm je fašizm islama kaž nacionalsocializm. Pólska a Čěska matej prawje. Čehodla měła EU postajować, štó, kak, hdźe? Jenož dokelž njecha Němska tak wjele dóstać? (40 000?) Nimo toho „ćěkaja“ ćěkancy z Pólskeje tež na kóždy pad do Němskeje. Jenož Słowjenam (z Ukrainy) a křesćanam ze Syriskeje měło so pomhać.

  • mcjw Says:

   njerozumny a sćuwacy:

   _wjac hač štyri časowych conow mjez eu a burmu (myanmar), _připóznače žonow steji porno křesćanstwu pola budistow na napřećiwnej stronje skaly – niže njeńdźe.

   [audio src="http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2015/05/29/dlf_20150529_1835_7a0045e8.mp3" /]

   awtor so pod (korčmarskim) blidom pohibuje. pi, bak!

   • filozof@Mcwj Says:

    Knježe Mjwc,
    kajki zwisk ma časowa cona z powšitkownym terorizmom islama – tak mj. islamizmom? Njesmědźa so paralele mjez EU a Myanmarom tworić? Islamizm maće w EU, w Sewjernej Africe, w Indiskej, w Myanmarje a USA. Islamizm je wšudźe samsny a cil je, wšo hinaše zničić. Hdźe maće terorizm, kiž wuchadźa z budizma? Hdźe maće w dźensnišim času terorizm z křesćanstwa? W zašłosći haj, ale dźensa nic.
    Žona w EU tež samsnu mzdu kaž muž nima.

 2. mcjw Says:

  http://www.deutschlandfunk.de/dlf-audio-archiv.2386.de.html?drau:station_id=4&drau:page=1&drau:audio_id=370562&drau:play=1

 3. šlink Says:

  Jězuso, kajki to niveau!
  Ja sym křesćan. Čehodla? Dokelž běštej to mojej staršej. A wonaj? Dokelž jeju staršej tež! Bě to připad, dokelž sym so tu w křesćanskej kónčinje narodźił.
  Chceće Wy ćěkancam wumjetować, zo nimaja tu ničo pytać, dokelž wopačnej wěrje sćěhuja? Tak tola so z nimi rozestajće a jim křesćanske prawidła (Lubuj blišeho) rozjasniće. Pokazajće jim prawy (krěsćanski?) puć!
  Na Maghrebje sym w busu po puću był – rano w 5 hodz. wočinja so durje, staruška ze šlewjerjom zastupi a spłóšiwje ze “Salam aleikum” do koła strowi. Mi skoro sylzy běžachu, dokelž so na serbske wowki w busu do Budyskeje šule w zahych dźewjećdźesatych dopominach.
  To je wobličo islama, nic te por procentow idiotow (kotrež pak wšudźe maš).
  Kajki rozdźěl je mjez islamskim fanatikarom, kotrež sebje a 20 druhich z bombu mori a akceptowanym křesćanom, kotryž z pomocu militariskeho aparata a w mjenje Boha z geostrategiskich přićin tysacych njewinowatych – pod nimi snano 10 winowatych – mori?
  šće sam prajił, kak zachadźeše křesćanska wěra w zašłych lětstotkach z wěriwymi a njewěriwymi. Islam pyta runje swój puć do moderny, w přichodnych lětdźesatkach tež wón swój staw kaž krěsćanstwo namaka. My móžemy při tym pomhać.
  Radšo so tutymi čłowjekami, kotrež maja w žiwjenju samsne cily kaž my – strowotu, swobodu, měr, wěstotu za swójbu,derjeměće – , rozestajić, hač je z wysokimi murjemi a brónjemi a pjenjezami za Frontex zwonka Europy dźerzěć. To tak a tak njefunguje.
  Ja radšo z muslimom přećiwo fanatikaram wojuju hačz fanatikarom prěćiwo muslimam.

  • filozof Says:

   Kóždy, kiž něšto přećiwo islamej dźensa w tutym kraju praji, je hnydom wulki njepřećel zelenych a prawicar atd. Ale to njetrjechi. To je tež generalizacija a stigmatizacija kaž w padźe z muslimami, štož ja docyła nječinju. Ja sym prajił, zo ma so kóždy jednotliwc respektować. Kóždeho čłowjeka wobkedźbuju z respektom a spytam jeho wašnje zrozumić. Ja njecham špatne wobchadźenje z ćěkancami wusprawnjeć. Něšto druhe je politika a w politice hraja hinaše prawidła rólu:). Kajcy ćěkancy ha to su? To su hłownje wosoby, kiž njećěkaja před wójnu.
   Kajki křesćanski puć, prošu??? Křesćanska wěra je tež wulke swinstwa w mjenje Jezusa zdokonjała. Najlěpša „nabožina,, je socializm, dokelž podtłočuje rozdźělne nabožiny a z tym rozdźělemi. Jenička ćeža při zwoprawdźenju socializma je, zo je čłowjek přechcyćiwe stworjenje a z tym je socializm tež wotbyty:))

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: