Fachowi a awtodidaktiscy Serbja

Jako na zakładźe ryzy awtodidaktiskeho pisomneho a ertneho přiswojenja serbšćiny serbowacy čłowjek so přeco dźiwam, kelko hódnoty ludźo formalnemu kubłanju přicpewaja. Najlěpje serbowace dźěći su zwonka Łužicy žiwe a njejsu ženje do serbskeje šule chodźili. Ale jich starši su jim w "šuli žiwjenja" dosć zakótwjenja w maćeršćinje posrědkowali.

Na našich kwalitatiwnych brachach je mjeztym formalizowany přistup wina, štož leži w němskim trendźe. W Lübecku bu kulinariskej wuměłči zakazane, jeje torty zajimcam předawać, dokelž njeje wona jako konditorka po regulach powołanskich organizacijow konditorstwa přizjewjena. A mój syrisko-kurdiski pizzupjekar njesmědźeše w Drježdźanskim hosćencu njedźiwajcy hotoweho dźěłoweho zrěčenja započeć, dokelž je statna agentura za (nje)dźěło tomu zadźěwała.

W Serbach klaca přiběrajcy na wšěch kubłanskich polach z pedagogiskim dorostom, přetož ma sorabist z hubjenej serbšćinu wyši status hač čłowjek, kiž je Serb z ćěłom a dušu, ale snadź bjez wšěch žadanych specifiskich akademiskich certifikatow. Tak mamy dale a wjac ludźi, kotřiž su pak wopačne předmjety – po tehdom snano prawych, ale dźensa zastarskich prognozach – studowali abo něšto, štož načasnemu (a jutře zaso zbytnemu) profilej městna njewotpowěduje.

To so čini, byrnjež dosć nazhonjenjow nazběrali, zo su ludźo, kotřiž su ze swojeho konika powołanje sčinili, w praktiskim dźěle wuspěšniši hač ći, kotřiž su něšto wukli, přetož dyrbiš em "něšto" činić. Zdobom so akademiski dorost tež w serbskich institucijach z někajkimi poł městnami diskriminuje, mjeztym zo so starši kolegojo wězo nad njewobmjezowanymi połnymi městnami wjesela.

Potajkim bjez angažowanych přidružnikow a slědźerskich inowatorow njeńdźe. Tule bychu Serbja w přewšu měru běrokratizowanej Němskej z awantgardu byč móhli.

Před wójnu bě Syriska hospodarsce wuwity kraj, hačrunjež traje tamle poprawne wukubłanje za frizerow štyri njedźele (po tym je learning by doing), a je perfektnje skutkowacych awtolakěrarjow, kotřiž njejsu žanu minutku eksplicitnje wučomnik byli.
Připućowarjo móža nam pomhać, puć ze skóstnjenych poměrow namakač a wjac kwality město prosteho statusa docpěwać. So wě, zo při tym něšto cyle nowe nastawa. Dokelž kruće dodźeržany Ramadam k tomu njesłuša, wšak by wón na wšelake wašnje zadźěwk był. 🙂

A hdyž słyšiš, kaž kurdojo ze Syriskeje, kotřiž su nimo oficialneje arabšćiny w swojej domiznje wot susodow za bliskej hranicu připódla we wšednym žiwjenje turkowsce wukli, sej nětko cyle přirodnje serbske zwuki wotposkaja, potom pytnješ: Wobknježenje dale a kompleksnišeho přichoda słuša kooperaciji mjez awtodidaktami a wukubłanymi specialistami. W tutym zmysle: Do dźěła zdar za Serbstwo!

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: