Sorabistika w srjedźišću aktualneje debaty – spad serbšćiny budźe dale z temu

Na jednohłósny namjet wšěch čłonow lobby-wuběrka je so zwjazkowe předsydstwo Domowiny wčera na zjawnym posedźenju w Slepom pod dypkom dnjoweho porjada "aktualna debata" tutej tematice z wjacorymi stejišćemi wěnowało:

Wo tuchwilnym stawje Lipšćanskeje sorabistiki. Kak wupada z analyzu a móžnym njewotwisnym dobrozdaćom k spadej serbšćiny a solidneho wukubłanja serbskeho dorosta w tamnišej instituciji na uniwersiće – kak je so kritika serbskich studentow na hłownej zhromadźiznje, schadźowance atd. k zwadnemu profilej instituta mjeńšinowych rěčow dotal wobkedźbowało?

Wuslědk dorozumjenja – runja sejmej njeńdźe w aktualnych debatach hižo wo doskónčne rozsudy: Lisćina njedostatkow instituta za sorabistiku ma so zestajeć, prezidij Domowiny dyrbi namjety třěšneho zwjazka w tutej naležnosći přihotować – w komunikaciji z kompetentnymi partnerami.

2 Antworten to “Sorabistika w srjedźišću aktualneje debaty – spad serbšćiny budźe dale z temu”

 1. studentka Says:

  Kóždy student, kiž přichadźa do uniwersity, je přez swój studij nuzowany wjace čitać. Teza profesora Wornarja, zo su rěčne kmanosće serbskich šulerjow přesłabe, klaca, dokelž je kóždy młody čłowjek kmany, so stilistisce w swojej rěči dale wukmanjeć. To samsnje za němčinu a dalše rěče płaći. Za profesora je „njekmanosć“ serbskich gymnaziastow wusprawnjenje za jeho zwrěsćenje jako direktor. Wón mjenujcy studentam žane stilistiske zwučowanja njeposkićuje. Kak móža so serbscy studenća dale wukmanjeć, hdyž nimaja model na uniwersiće.

 2. njezbožowny student Says:

  Lisćina njedostatkow instituta za sorabistiku je dołha:
  1. Literatura so drje wuwučuje, ale faluje personal. Njemóža blokhodźiny jónu wob semester prawe hodźiny literatury w běhu semestra narunać. Prof. Šołta je wokomiknje jenički, kiž literaturu wuwučuje. Dosaha to?
  2. Stawizny, kulturne studije atd. so na instituće prawje njewuwučuja. Stawiznar T.M. je za rěčnu praksu zamołwity. Njeje to kusk dźiwne?
  3. Institut za sorabistiku Lektorat za iršćinu njepłaći, ale knjez McCafferty wužiwa institutny inwentar. Serbske pjenjezy. Ma Institut za iristiku tež sorabistiske předmjety???
  4. Za serbsku syntaksu, stilistiku a morfologiju praweho docenta njedawa. Dr. Hync Rychtaŕ je wupadnył.
  5. Starocyrkwinosłowjanšćinu wuwučuje docent, kiž tutu rěč w běhu semestra prěni raz wuknje. To rěka, zo njeje za tutu rěč wukmanjeny. Studenća wězo njejsu hłupi. Lochko spóznaja, zo je wón někajke formy přinawuknył a zo so cyle derje njewuznaje, hačrunjež so wo kwalitatiwneho docenta jedna.
  6. Za čo institut dweju studijneju koordinatorow (hlej https://sorb.philol.uni-leipzig.de/hsb/institut/sobudzelacerjo/) trjeba a nima docenta za stilistiku, syntaksu a morfologiju. Nima docenta za literaturu??? Wobaj docentaj (studijnej koordinatoraj) matej połnej dźěłowej městnje za nadawki, kotrež institut přez jednu wosobu spjelnjeć móže. Kajki je rozdźěl mjez dźěłowym městnom T.V. a S.A.?
  7. Institut formalnje hižo žanu sekretarku nima. Pokazka, zo je sekretarka S.A., je so zmyniła. Štó spjelnja tutu funkciju? Wokomiknje te funkcije zdźěla doktorandka zdokonja, ale wona žana sekretarka njeje. Potajkim je institut poł městna zhubił abo???

  Facit: Institut za sorabistiku je dubiozna struktura, pola kotrejež su systematiske njedostatki spóznajomne. Institut za sorabistiku ani zakładne wuměnjenja za podawanje sorabistiskeje wučby njespjelnja: njewukmanjeny personal za serbšćinu a njewobstejenje wotpowědnych dźěłowych městnow z wotpowědnymi nadawkami, falowace dźěłowe městno za hornjoserbsku stilistiku atd.

  Rozrisanje:

  1. Institut přetwarić, mócy nětčišeho „krala“ zredukować a wjetši wliw zdokonjeć.
  2. Institut w Lipsku začinić a w Drježdźanach do praweje porjadneje struktury integrować.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: