Antiserbscy fanojo kopańcy – bohužel ničo noweho

Štóž je sej myslił, zo je Łužica złu tradiciju antiserbskeho šćuwanja ("Sorbenschweine" atd.) při kopańcy přewinyła, dyrbješe njedawne wukročenja zastróženje na wědomje brać, wo kotrychž su Serbske Nowiny a serbski rozhłós rozprawjeli. Po wusudźe sportoweho sudnistwa Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka dyrbi FC Łužica Wojerecy 1050 euro pokuty płaćić a zdruha je jim tak mjenowany antirasistiski trening napołoženy.

Hač pomha, njewěrju, hdyž sej na Knize wobličow stronu tutoho towarstwa wobhladuju. Wony podawk scomter mjetanjom nastrojow na sudnika a praskotakow w hrě přećiwo Radworskim koparjam je tamle wuwostajeny. Zo njeje towarstwo zwjazkej jemu znate mjena skućićelow prajiło, je wuraz toho, zo ničo dowidźeli njejesu.

Towarstwo pochadźa ze sportowanja dokoławokoło kombinata Čorna Pumpa. Štož je we wšednym žiwjenju wot wulkeje proletariskeje tradicije wyše wostało, přeradźi ći kaž prajene Facebook. Ale snadź běchu wone heroiske zažnosocialistiske časy w realiće detailow wšědneho dnja runje tak połnje primitiwnosće napřećo małemu serbsce rěčacemu ludźikej kaž přitomnosć. Nadźijam so, zo najnowše připućowanje z wukraja nowy duch přinjese. 🙂

5 Antworten to “Antiserbscy fanojo kopańcy – bohužel ničo noweho”

 1. budyslaw Says:

  Nadźijam so, zo najnowše připućowanje z wukraja nowy duch přinjese. ???
  To ja njewerju bole nawopak, netko tez z kijemi a nozemi. Samo twoj precel Bodo chce po etnijach dzelic.

  • filozof Says:

   Haj, dobru nóc Francoska: http://www.faz.net/aktuell/politik/angriff-im-thalys-zug-attentaeter-ist-islamist-13763196.html

  • filozof Says:

   Ale wězo dyrbi so tež přećiwo prawicarsko-ekstremistiskemu hibanju w Heidenau wojować.

  • piwarc Says:

   Mój přećel Bodo ma so skerje wo to starać, te katastrofalne wuměnjenja w Suhlu, kotrež je wón wot předchadźaceho knježerstwa přewzał, dale polěpšić. Jeli by ty w tajkej ekstremnej wuskosći žiworjeć dyrbjał, by ty so najskerje bórze z najlubšim susodom nasadźował… Wo tutym namjeće ničo nimam. Mamy w zhromadnej towaršnosći žiwi być, a spěchowanje dalšich paralelnych towaršnosćow k tomu njesłuša. Jich mamy bohužel hižo dosć – Hartz-IV-ludźi w jednej štwórći, srjedźnu worštu w druhej, bohačkow w třećej – to njewotpowěduje mojemu idealej zhromadneho žiwjenja.

   • filozof Says:

    Piwarco, to, štož wo Hartz-IV a wo bohačkach powědaš, je diskriminowace a prawe pawšalizowanje. Nic kóždy čłowjek chce dźěłać. A zo wón Hartz-IV dóstawa, njerěka, zo słuša wón tohodla do někajkeje paralelneje towaršnosće. A nic kóždy Hartz-IV chce Hartz-IV być.
    Bill Gates je na př. bohačk a njewidźu jeho jako dźěl paralelneje towaršnosće, dokelž inwestuje wón swoje pjenjezy do projektow za kraje třećeho swěta a z tym chudym pomha.
    Nastupajo twojeho přećela Bodo, je to špatne wusprawnjenje, Piwarco. Twój Bodo widźi strach, kotryž tež druzy widźa. Nimo toho njerozumju zadźerženje tych skupin azylantow w Suhlu: Hdyž hosćo ke mni na wopyt přińdźe, wočakuju, zo so hosćo na ciwilizowane wašnje zadźerži. Agresija je poprawom srědk za rozrisanje konfliktow, kotryž je w arabskich a dalšich islamskich krajach jara rozšěrjeny. Bjez diktatury w arabskich njesekularnych krajach porjad njedawa. Rady so přeswědčić dam, zo to njetrjechi, maće-li wotpowědny přikład k tomu.
    Zapadna demokratija a ideologija islama so njeznjesetej a to móže so přez wšelake přikłady dopokazać: Gaddafi, Assad a Sadam běchu diktatorojo, kiž zaručachu měr w tutych třoch arabskich krajach mjez wšelakimi etnijemi a ludami. Za europske poměry běchu to diktatury, za arabske pak nic, dokelž bě, kaž sy Piwarco sam dowidźał, Syriska wuwity kraj. W Libyskej mějachu samo darmotne kubłanje a lěkowanje w chorownjach. Potajkim měješe Syriska demokratiju na někotre wašnje, dokelž bě ludźom swoboda data, so kubłać, so pohibować atd.
    Nimo toho je paralelna towaršnosć muslimow křesćanam a ateistam napřećo per definitionem data a zaručena, jedna-li so wo wěriwych muslimow: Muslimka njesmě so na křesćana wudać, mjez tym, zo je muslimej – mužej dowolene křeścansku mandźelsku měć – dźěći z toho mandźelstwa su awtomatisce muslimojo.

    Njerespektowanje islama w krajach kaž Saudiarabiskej, Pakistanje atd. wjedźe k nječłowjeskim surowym chłóstanskim naprawam, kaž zjawnemu kamjenjowanju.

    Ale ja njepraju, zo njedawa wuwzaća. Ludźo w arabskich krajach maja tež zajim na tym, dostojnje žiwi być. Dawa tež sekularnych muslimow, kiž su přećiwo wužiwanju namócy. Problem je jenož, zo su woni mjenje widźomni.

    Dyrbju přiznać, zo sym twojeho měnjenja, zo je jara zrudne, zo mamy w Sakskej brutalnych prawicarjow, kiž namóc za swoje cile, wužiwać chcedźa. Serbski stat je jedne rozrisanje:) Rozdźěl mjez ekstremistiskimi prawicarjemi ze Sakskeje a islamistami njedawa.

    Prašenje je, što budźemy my, měrniwi staćenjo činić, hdyž so nacisća a islamisća jónu zetkaja. Wo wuskutkach njecham přemyslować…

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: