Nowa „Naša Domowina“

ND 3_2015 Web

NOWINSKA INFORMACIJA

Nowe čisło “Naša Domowina”

Wo wažnych podawkach skutkowanja našeje narodneje organizacije w zašłych měšach informuje nowe čisło informaciskeho łopjena “Naša Domowina”. To su mjez druhim wotkryće tafle na załoženskim domje Domowiny we Wojerecach, wobzamknjenja zwjazkoweho předsydstwa, lětni swjedźeń Sakskeje w Praze, kiž su Serbja sobu wuhotowali, 70-lětne wobstaće Domowinskeje skupiny Trjebin a XI. mjezynarodny folklorny festiwal. Župy a towarstwa rozprawjeja wo swojim mnohostronskim skutkowanju w tu- a wukraju.

Župa Budyšin přeproša na swójbne popołdnjo dnja 10. oktobra w Stróži a Budyski Serbski muzej na wopyt swojeje noweje wustajeńcy “Wuzwolene. Nowonakupjene twórby tworjaceho wuměłstwa”.

“Naša Domowina” je w mediatece na internetnej stronje Domowiny wozjewjena. Čitarjo Serbskich Nowin dóstanu ju 9. oktobra a čitarjo Noweho Casnika tydźeń pozdźišo ze swojej nowinu.

Borbora Felberowa

nowinska rěčnica

NOWINSKA INFORMACIJA

FUEN-seminar słowjanskich mjeńšinow

„Zhromadne dźěło słowjanskich mjeńšin pod třěchu FUEN” rěka tema lětušeho seminara Federalistiskeje unije europskich narodnych skupin (FUEN), kiž wotměje so wot 15. do 18. oktobra pola čěskeje mjeńšiny w Daruvaru w Chorwatskej. Delegaciji Domowiny přisłušeja mjez druhim předsyda Dawid Statnik, jednaćel Domowiny a wiceprezident FUEN Bjarnat Cyž, zastupowacy jednaćel Marcus Końcaŕ a referent za kulturu a wukraj Clemens Škoda.

Lětuši seminar ma tři hłowne zaměry, praji dźensa w Budyšinje Bjarnat Cyž: “Sprěnja budźemy přihotować wólbnu zhromadźiznu a FUEN-kongres 2016 we Wrócławju, zdruha chcemy so dorozumić wo dalšich zhromadnych aktiwitach na polu projektoweho dźěła a móžnosćow jeho spěchowanje ze srědkami Europskeje Unije. Jako třeće ćežišćo smy sej předewzali, kwalifikować internetowu stronu dźěłoweje skupiny słowjanskich mjeńšinow http://fuen.sorben.com/ z tym naše zjawnostne dźěło polěpšić.”

FUEN je z wjace hač 90 čłonskimi organizacijemi w 33 europskich krajach najwjetši třěšny zwjazk awtochtonych narodnych mjeńšinow abo ludowych skupin w Europje. Wona bu 1949 w Parisu załožena. Domowina organizuje wot lěta 1996 seminary za słowjanske mjeńšiny FUEN.

Borbora Felberowa

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: