„Sejmik“ a Domaška w paralelnym swěće

K „Bazowa abo direktna demokratija?“ Měrćina Wałdy w aktualnym Rozhledźe:

Dyrbimy „tradicionalny statny paternalizm (…) do prašenja stajeć“ a jón hnydom za swoju ideju wužić, dokelž ma wón „demokratisce legitimowanu rěčnicu Serbow (n. př. parlament) załožić.“ Potajkim wot horjeka. Komuž tón přećiwk njedosaha, dóstanje hišće to: Na jednym boku „ludowe knježerstwo“ w direktnym zmysle słowa, na druhim boku warnowanje před „tyranstwom wjetšiny“. To wšo na zwučene wašnje awtora přeco z citatami wažnych wosobinow wšelakich dobow.

Wróćo ke realiće zwonka tuteje jara specielneje dialektiki: Měrćin Wałda je zwěsćił, zo „zajim a angažement za serbsku kulturu (…) razantnje woteběra“. Hladajo na bjezkónčnu lisćinu jeničce w prezidiju Domowiny z próstwami kulturnych skupin wo podpěru jich wulkotnemu angažementej so prašam, hdźe je wón žiwy. Snadź w paralelnym uniwersumje předsydy zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe.

Měrko Domaška podpěruje sejmik (hlej SN wo jich poslednim posedźenju w Njebjelčicach) a wojuje přećiwo ćěkancam. Wón słuša k awtoram / iniciatoram zjawneho lista wjesnjanostow kanclerce, w kotrymž dźe wo „hereinbrechende Flüchtlingsströme“. To něchtó piše, kotrehož zwjazk pjeć gmejnow hač do dźensnišeho oficielnje ani jeničkeho ćěkanca přiwzał njeje. Tuta surealistiska politika wotpowěduje někak niwowej katechizma sejmikarskeho hibanja w aktualnym Rozhledźe na stronach 9 do 17.

5 Antworten to “„Sejmik“ a Domaška w paralelnym swěće”

 1. miłčan Says:

  W uniwersiće? Pola Domaški? To tola chutnje njeměniš, abo?

 2. Měrćin Luther Says:

  To je woprawdźe absurdne. Ani jedneho čěkańca njeje so tučasnje we serbskich katolskich wjeskach zaměstniło? Hańba za katolskich Serbow, zo njepřińdźe runje z tam signal: My pomhamy! Na Bamža wěsći naši lubi pseudokatolicy wjac njeposkaja (-; Tež wot fararjow njejsym dotal ničo słyšała, hačrunjež w hoberskich twarach residěruja a bjezedwěla tež druhe móžnosće w tutych wjeskach su.
  Runje nětko bychu móhli naši wjesnjanosća pokazać, što we nich tři. Jeničce pola Chrósćan młodeho wjesnjanosty sym we Wuhladku dobru wolu wusłyšał. Snano pak so tež mylu.
  Wo komentarje Ryćerja njedawno w nowinje nochcu so docyła wuprajić. Jenož: unterirdisch a wohańbjace.

  A pola Domaški so nadźijam, zo spěšnje sobu dóstanje, do kotrych paslow je hižo stupił a kak přichodne wobeńdźe. Druhdy njeje ehmt lochko na spočatku tajkeje kariery widźeć, štó spyta měd wokoło huby mazać a za swoje zajimy znjewužiwać. Je hišće nowy w hamće a radźu jemu jenož w dobrym, zo měł so wón tajkich dubioznych figurow kaž wokoło tych Verschwörungsteoretikerow sejmikarskeje sekty zdalować, jeli chce hišce serioznje a chutnje dale skutkować na jeho zamowiłwitej poziciji. „Frust“, swary a hida njejsu dobry poradźowar.
  Druhdy mam zaćišć, zo so tući sejmik-ludźo jenož zetkaja, zo bychu sej něšto noweho wumyslili, kak móža Domowinu a knježace strony mjerzać. Tajki prawy serbski „Sammelbecken“ kaž Pegida abo AFD, za Němsku. Nahaj, wočakuju happy end, wšako Domaška poprawom na hłowu padnył njeje.

 3. filozof Says:

  Jara njekonstruktiwna diskusija a jednostronske žwanje. Runje wčera je wjace hač 150 ludźi muslimskich fanatikarjow dla w Parisu zemrěło. Nyča: „Dawa tajkich a tajkich“. Na haj, ale ći „měrni“ ničo njepraja a k tajkim aktam přihłosuja. Kak naiwni wy w tutym Kamjentnym domje, wy zeleni a lěwi sće??? Woprawdźe…
  FN na kóncu dobudźe. Njejsće socializm znjesć móc, dóstanjeće islamsko-prawicarskoekstremistiski nacionalsocializm zas. Nimo toho njerozumju, što NATO w EU čini. Naposledk njeje Ruska njepřećel EU, ale NATO a USA, kiž sylnu Europu zničić chcedźa. Ale EU je tež sama wina na tym.

  • piwarc Says:

   A do toho je IS druhich muslimow w Beiruće na teroristiske wašnje morił, štož hižo na to pokazajue, z twój raster wójny nabožiny přećiwo njenabožinje njetrjechi.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: