Serbska murja – we hłowje a w realiće

„Limes Sorabicus“ https://de.wikipedia.org/wiki/Limes_Sorabicus – hranica mjez Serbami a Němcami – je tysac lět nimo. Ale nětko w lěće 2015 chcedźa někotři, hdyž jich komentary k terorej a ćěkancam čitaš, nowu murju wokoło Serbow twarić (njedźiwajcy toho, zo je dosć strašnych „spancow“ dawno w Europje a zo woni syriski pas jenož za diskreditowanje muslimskich ćěkancow trjebaja). Murju nic přećiwo nošerjam germanizacije wosebje serbsekeje rěče, ale přećiwo ćěkancam, kotřiž su před terorom islamistow ćekli.

serbska_murja

Zarjadniski zwjazk tak a tak „murjuje“, garněrowane wot zjawnje zwuraznjenych „wobmyslenjow“ ludnosće z erta knjeza Domaški (w hamtskim łopješku krajnoradneho zarjada citowanych): „Vermischung der Konfessionen“. By rjenje było, hdyž byšće bóle na swjateho wótca poskali, ale to je wočiwidnje přewjele žadane.

Serbski sakski ministerski prezident warnuje na stronskim zjězdźe křesćanskeje (!) strony před „unkotrolliertem Familiennachzug“, kotremuž dyrbjeli hnydom zadźěwać. Směm tuchwilneho prezidenta zwjazkoweje rady na jara kontrolowane zakonske regule Němskeje w tutym nastupanju dopomnić: Směš mandźelsku a dźěći za sobu „ćahnyć“ dać. Chce katolik Tilich dołhodobnje swójby pačić? Kotry zakład mamy za to w zakładnym zakonju (škit swójby?) a w swjatym pismje? Wšo wšojedne, „wobmyslenja“ wobydlerjow …

Bych nětko wězo jako i-dypk naspomnić móhł: Po mojich praktiskich nazhonjenjach su „sami jěducy mužojo“ najlěpje integrujomni, přetož su bóle njewotwisni wo kulturnych kaznjow swójby. Ale přećiwo młodym muslimskim mužam, kotřiž su so sami na puć podali, su samsne konserwatiwne kruhi hižo měsacy dołho škarali. kotrež chcedźa so nětko wo to starać, zo tež ći, kotřiž samostejacy njejsu, bjeze swójbnych sami wostanu. To je zawěsće genialny přinošk je nutřkownemu měrej w Němskej a psycholgisce na niwowje moderneje doby?! Wšo wšojedne, „wobmyslenja“ wobydlerjow. A štó ma hišće kruty rjap?

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: