Wuslědki ZP

NOWINSKA INFORMACIJA

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wutworjenje “serbskeje rěčneje rady” schwaliło

Wudźěłanje šěrokich rěčspěchowacych naprawow w regionach Delnjeje a Hornjeje Łužicy, kiž maja mjez druhim předšulske a šulske kubłanje přewodźeć, je nadawk “serbskeje rěčneje rady”, kotrejež wutworjenje je zwjazkowe předsydstwo na swojim posedźenju dnja 21.11.2015 w Budyšinje schwaliło. Při tym měli so eksistowace dobre naprawy wobkedźbować a na nje natwarjeć. Prezidij dósta nadawk, wutworjenje rěčneje rady koordinować a klětu zarjadowanje k serbskej rěči přihotować. Wuchadźišćo su wot delegatow lětušeje 17. hłownej zhromadźizny Domowiny wobzamknjene dźěłowe směrnicy.

Po wobšěrnej diskusiji a złožujo tohorunja na wobzamknjenje zašłeje hłowneje zhromadźizny wobzamkny zwjazkowe předsydstwo dźensa stejišćo k temje azyl. W nim rěka: “Hladajo na aktualnu situaciju, bazujo na rozsudźe 17. hłowneje zhromadźizny Domowiny (hlej deleka) a w zmysle čłowjeskosće a wotewrjenosće doporuči Zwjazkowe předsydstwo Domowiny komunam w serbskim sydlenskim regionje ke krótkodobnemu rozrisanju napjateje situacije w Němskej při zadomnjenju ćěkancow přinošować. Přejemy sej wot wšěch wobydlerjow a komunalnych politikarjow wotewrjenosć, bjez předsudkow nowych nachwilnych abo dlěšodobnych sobuwobydlerjow do swojich wsow witać a podpěrać.” W diskusiji pokaza so mjez druhim na to, zo tež mnozy Serbja ćěkancam pomhaja.

Marcus Końcaŕ, zastupowacy jednaćel Domowiny a zastupowacy předsyda Braniborskeje serbskeje rady, informowaše wo předwidźanym zhromadnym stejišću rady a Domowiny k planowanej reformje zarjadniskich strukturow w Braniborskej. Stejišćo so tuchwilu přihotuje a ma so zamołwitemu ministrej za nutřkowne naležnosće pósłać. Dokelž potrjechi reforma nimo Choćebuza tež mnoho gmejnow we wokrjesach Sprjewja-Nysa, Hornje Błota-Łužica a Dubje-Błota, kiž přisłušeja serbskemu sydlenskemu rumej, je trjeba, při móžnych změnach na kóždy pad kulturelne a historiske zwiski wobkedźbować. Poćahujo so na hakle 2014 schwaleny nowy serbski zakoń ma so zawěsćić, zo njedóńdźe přez reformu strukturow k žanemu pohubjeńšenju w financach, personalu abo strukturach za wobstaće, hajenje a dalewuwiće serbskeje rěče a kultury.

Dale informowachu so přitomni dźensa wo dotalnych wuslědkach diskusije wo přichodźe Serbskeje kulturneje informacije w Budyšinje. Jednaćel Domowiny a čłon załožboweje rady Załožby za serbski lud Bjarnat Cyž praji, zo njeje na přichodnym posedźenju załožboweje rady k tomu žane doskónčne wobzamknjenje předwidźane. Tema budźe so tuž na přichodnym posedźenju Zwjazkoweho předsydstwa znowa wobjednać. Do toho budźe so Domowina ze swojim kulturnym wuběrkom z tutej tematiku wospjetnje zaběrać a so ze serbskimi zastupjerjemi załožboweje rady wothłosować.

Zwjazkowe předsydstwo je dźensa plan swojej dźěławosće hač do 18. hłowneje zhromadźizny Domowiny dnja 25. měrca 2017 wobzamknyło. Jeho přichodne wuradźowanje wotměje so dnja 30. januara 2016 w Delnjoserbskim internaće w Choćebuzu.

 

pozadkowa informacija:

Stejišćo 17. Hłowneje zhromadźizny Domowiny k azylowej problematice a towaršnostnym wuwićam:

Z wulkej starosću zhladuje Domowina na wotmjezowace a agresiwne wustupowanje přećiwo wukrajnikam, kotrež so pokazaja w zjawnych protestach, w nadběhach na domy wukrajnikow a w hroženjach napřećo politikarjam. Tak kaž my akceptancu a tolerancu našich němskich sobuwobydlerjow nam napřećo wočakujemy, tak žada sej Domowina akceptancu a tolerancu napřećo wukrajnikam a azyl požadacym.

Haslow, dnja 28.03.2015

Poselstwo třěšneho zwjazka Serbow w němskich medijach:

 http://www.sz-online.de/sachsen/domowina-ruft-zur-fluechtlingshilfe-auf-3257057.html

http://www.rbb-online.de/politik/thema/fluechtlinge/brandenburg/2015/11/domowina-fluechtlinge-brandenburg-willkommen.html

http://www.focus.de/regional/brandenburg/minderheiten-domowina-ruft-zu-willkommenskultur-im-sorbischen-gebiet-auf_id_5103727.html

 

 

Eine Antwort to “Wuslědki ZP”

  1. filozof Says:

    Wuslědki wašeje tolerancy njetolerancy napřećo widźiće jowle: https://www.youtube.com/watch?time_continue=386&v=44vzMNG2fZc

    Dobru nóc, EU a Łužica!

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: