Kniha wo Europeadźe 2012 na předań

Wot wčerawšeho popołdnja je kniha Europeada 2012 na wšelakorych městnosćach na předań za 29,90€.

 Předawanišća su: časnikar Jürgen Njek w Chrósćiach, Wałdźic wobchod we Worklecach, wobchod Marije Hrjehorjoweje w Róžeńće, Škodźić frizerski salon we Wotrowje, SKI Budyšin a pola zapadnołužiskeho koparskeho zwjazka w Kamjencu, kotryž ma knihu samo w swojim onlineshopje.

Štóž knihu kupi, podpěra při tym tež dźěło narodnych wubrankow (tule je Piwarc dual wočakował, wšako widźi dotal muske a žónske mustwo, ale snadź maja Serbja w gender-dobje hišće dalši splah na hrajnišću :-)) a ma přiwšěm rjanu zběrku a dopomnjenku na krasny podawk w lěće 2012.

 

(Clemens Škoda, referent Domowiny za kulturu a wukraj)

 

5 Antworten to “Kniha wo Europeadźe 2012 na předań”

 1. Jan Hrjehor, rěčnik Serbskeho Sokoła Says:

  Serbski Sokoł, třěšny zwjazk serbskich sportowčow a sportowcow, ma cyłkownje 5 serbskich koparskich wubrankow. Nimo žónskeje a muskeje hišće 3 dorostowe.

 2. Horjanski Says:

  Wjeselu so hižo na knihu wo klětušej europeadźe (2016), kotraž wuńdźe w decembru 2019 :=))

  • humana resursa Says:

   Štó je tak dołho trjebał tajku „knihu“ splacać? Tón ma so njekmanosće dla na blaku pušćeć!

   • Sejmikar Says:

    Tutu powěsć je Clemens Škoda zapodał, potajkim je Domowina tak dołho trjebała, tajku knihu splacać!

 3. Clemens Škoda Says:

  Witajće lubi Piwarcojo,

  Sym čitarske přinoški čitał a chcu rady na wumjetowanja tule reagować. Wjeselu so poprawom, zo su někotři hižo tak horco na tajku knihu čakali.

  ´Splacanje´ je relatiwnje. Smy z tutej zběrku chcyli z pomocu wšelakorych awtorow a fotografow (wosebje ze stron Serbskeho Sokoła a Zapadnołužiskeho koparskeho zwjazka) impresije Europeady zběrać, z tym dopomnjenki budźić a zdobom hižo na přichodnu Europeadu pokazać (a po móžnosći hižo w předpolu sobu dopomhać za nju zahorić). Wjerški tajkeho razu su po mojim měnjenju wažne a tworja za naš mały lud zhromadne začuće a hordosć/sebjewědomje. Chcemy tuž tež ze stron Domowiny FUEN a zarjadowarja Europeady 2016 w Južnym Tirolu z našimi móžnosćemi podpěrać. Nadźijam so, zo budźe přichodna tež tajki wulki wuspěch – tak zo wšitke narodne mjeńšiny w Europje něšto z toho maja.

  Wokoło 8000 fotografijow dyrbjachu so za tu mjenowanu knihu přehladać, strukturěrować a wobdźěłać a to smy tež rady po nocach doma činili. Chcemy w zwisku z přihotami na přichodnu Europeadu prosće podobnej zahoritosći dopomhać. Poprawny Iniciator knihi běše Zapadnołužiski koparski Zwjazk, kotryž njese ze swójskimi tekstami a fotami wulki podźěl na tym.

  Dohodowny termin 2015 běše wotpohladnje tak wuzwoleny, wšako so nadźijamy, zo so kniha tak tež hišće kusk lěpje předa a hnydom za podawk w Južnym Tirolu sobu wabi. Z dochodami chcemy, kaž hižo pisane, našej wubrance podpěrać a nadźijamy so tuž na to, zo so kniha do kóždeje fanoweje domjacnosće namaka (-;

  Kusk spodźiwnje widźu zynk přinoška humana resursa a Sejmikarja, wšako steji kóždemu swobodnje tajku knihu z fotami wudać – tež fanam. Tajke tak mjenowane ´wróćozhladowanske´ produkty běchu po Europeadźe 2012 we Łužicy dosć (hlej filmowy material, Clip RML2future, dźakne tafle z fotami, wustajeńca z wobrazami atd.) – za knihu pak so dotal hišće nichtó wobhonił njeje. Tajka njesteješe tež poprawom nihdźe na agendźe. Mamy so prócy jednotliwcow a entuziastow (hłownje čestnohamtskich) dźakować, zo je k tomu dóšło.

  Luby Sejmikarjo a humana resursa,
  čehodla da njejsće prjedy raz prajili, zo tak horco na to čakaće? Namjetuju – podajće so do Italskej a potom ´splacajće´ sami tajku knihu. To wam nichtó njezakaza, tež ta ´přeco lóza´ Domowina nic. Ale tule anonymnje swarjeć kóždy móže.
  Tuž přeju wosebje Wamaj kusk měra wokoło hód. Snano so ta jedna abo druha nutřkowna njespokojnosć při hodownym štomje w zhromadnosći přećelow a swójby přewinje a waše rozhorjenosće tróšku wochłódnja.

  Přeju na tym městnje tež hišće wšěm dalšim fanam našeju mustwow žohnowane hody a hižo raz dobry start do noweho lěta.
  (wosebity postrow słuša blogarjej Piwarcej (-; )

  Wutrobny postrow,
  Clemens Škoda

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: