Digitalizacija: Załožba chce koleso druhi raz wunamakać – na kóšty bazy a dawkipłaćerjow

W rozmołwje z SN je so Julian Nyča, jedyn z hłownych awtorow serbskeje Wikipedije, přećiwo dalšej, wot Załožby za serbski lud financowanej digitalnej encyklopediji wuprajił (hlej citat, kompletny interview dźensa na stronomaj 1/2). Serbska wikipedija ma hižo dźesać tysac zapiskow a swjeći klětu lětdźesatk wobstaća.

Subsidiarita je najwuznamniši socialny princip načasnych wuwitych towaršnosćow: Štož móža ludźo "deleka" sami činić, to njesmě "wyšnosć" přewzać, nawopak ma wona bazu w jeje spomóžnej dźěławosći podpěrować a zesylnjeć. To rěka w tutym padźe: dawno wuspěšnym serbskim Wikipedistam z nětkole k dispoziciji stejacymi srědkami rjap skrućić a jich jako jadro digitalneho projekta přiwzać.

Ale tajke samozrozumliwosće wotewrjeneho, demokratiskeho systema w serbskim mikrorajchu małych kralow a nadutych zakitowanskich wobłukow wliwa bohužel hišće njefunguja. Tohodla dyrbimy nětko zjawnje a transparentnje rěčeć – wo digitalizaciji a załožbje.

Eine Antwort to “Digitalizacija: Załožba chce koleso druhi raz wunamakać – na kóšty bazy a dawkipłaćerjow”

 1. dušepastyŕ Says:

  w SN a tež w rozhledźe smy čitali plaidoyer za serbsku wikipediju, abo lěpje prajene: za institucionelne financowanje serbskeje wikipedije. nimale chce so mi rjec: za financne zastaranje jeneje wosoby. (připódla prajene – w nastawkomaj so njenaspomni, zo bu financna podpěra w zašłych měsacach hižo wupłaćena a zo bě wysoka. to pak su informacije, kotrež dyrbjeli znać, chcemy-li diskutować a so prawje rozsudźić!)

  čehodla njechamy reprezentatiwnu encyklopediju měć? žórło, kotrež móžeja na př. tež studenća a studentki za swoje wědomostne dźěła wužiwać? čehodla njejsu so awtorojo tež w padźe němskorěčneho serbskeho leksikona rozsudźili, tutón radšo we wikipediji wozjewić? dyrbimy sej wuwědomić, zo oficielna serbskorěčna encyklopedija (a je wšojene hač ćišćana abo online) změje kajkosće, kotrež wikipediji faluja: budźe reprezentować dźěło serbskich institucijow, zamołwitosć a transparencu.

  spěchować awtorow wikipedije? wězo! ale na druhe wašnje. runja literarnemu wubědźowanju móžemy wupisać wubědźowanje. njech sej awtorojo jako myto jónkrotnje zasłuža 100, 300 abo 500 euro. z tym budźemy tež motiwować wjac ludźi, kotřiž njebychu so hewak z wikipediju zaběrali. (hdyž pak změjemy jenoho abo pjećoch, kotřiž sej za nastawki pjenjezy zasłuža, njezměja druzy motiwaciju, so na wikipediji tež wobdźeleć!)
  a za zajimcow-nowačkow njech so přihotuje dwu- abo třihodźinski workshop, hdźež nawuknu, kak hodźa so nastawki we wikipediji pisać.

  runje kaž piwarc praji: „štož móža ludźo „deleka“ sami činić, to njesmě „wyšnosć“ přewzać“. z institucionelnym financowanjom awtorow zabiwamy samotneho ducha wikipedije: dobrowólnosć a demokratisku bazu.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: