Załožba spěchuje serbski sejmik

Šěsćstronski wabjenski material iniciatiwneje skupiny za serbski sejmik w němskej a serbskej rěči so wot Załožby za serbski lud spěchuje. Aha, štó je to wobzamknył?

Mam ja sej nětk nimale wosom lět serbskeho blogowanja tež wot załožby financować dać? 🙂 Njemóžeš so dodźiwać, zo njeje sejmikarjam jich wěcka wažna dosć, zo bychu ju sami zapłaćili, wšako njejsu chudźi ludźo.

Město toho su woni žiwi na kóšty projektow serbskeje kultury. To wšo praji.

12 Antworten to “Załožba spěchuje serbski sejmik”

 1. dušepastyŕ Says:

  Znajmjeńša je financowanje transparentne. Podobnu informaciju wo spěchowanju přez Załožbu pod nastawkami w wikipediji njenamakaš.

  • nyča Says:

   W nastawkach samych wězo nic, pokiw a wotkaz na projektowu stronu steji w stawiznach wšěch potrjechenych nastawkow (telko jich njeje). Na projektowej stronje samej nadeńdźe so potom informacija, zo je so projekt wot Załožby spěchował (hlej https://hsb.wikipedia.org/wiki/Wu%C5%BEiwar:J_budissin/Wutwar2014). Runje tak bu w zrěčenju postajene a hinak tež njeby praktikabelne było.

   • dušepastyŕ Says:

    A kelko je to poprawom płaćiło?

   • nyča Says:

    Što da, sejmikowy flajer? Žane zdaće, horjeka ničo njesteji.

   • dušepastyŕ Says:

    Wězo měnju tute spěchowanje wikipedije.

   • nyča Says:

    Znajmjeńša mjenje hač štyri delnjoserbske dźěćace drasty. Ně, chutnje: Komentarowy wobłuk pola Piwarca woprawdźe njeje te prawe městno wo fenkach rěčeć. Je-li trjeba, móžeš moju mejlkowu adresu cyle lochko namakać. Hewak steji prawdźepodobnje tež w někajkej rozprawje Załožby.

   • dušepastyŕ Says:

    Wy da sće zastupowacy čłon Załožboweje rady, abo? Hdźe da hodźa so tute rozprawy namakać?

   • nyča Says:

    Sprawnje prajene sym hižo sam hladał a tež lětnu rozprawu 2014 namakał, hdźež pak wo tym ničo njesteji.

   • dušepastyŕ Says:

    Telko k transparentnosći při wobchadźenju ze zjawnymi srědkami.

 2. fenki za wsech Says:

  A kelko Domowina dostanje? Zalozba ma nojtralna byc a wezo tez politiske akcije spechowac a nic jenoz serbske drasty a nekajke wulety k wozlokanju (do juzneho tirola abo YEV). Hewak njebychu Statnika, Cyza a pol Domowinskeho zarjada spechowac smeli. Abo?

 3. TaBeja Says:

  Haj, ja sym woprawdźe šokowana, za čo Załožba pjenjezy take broji:
  1. Swójbny wulět Domowinskich kadrow do Južneho Tirola.
  2. Plakat Serbskeho sejmika
  3. Serbska WIKIPEDIJA (pjenjezy za zestajenje přinoškow we WIKIPEDIJI). Kotra dalša WIKIPEDIJA tajku podpěru dóstawa?
  4. 100 000 Eur za Krabatowu hru. Kajki zmysl ma spěchowanje někajkeje tunjeje hry?
  Ja namjetuju sćěhowace:
  Piwarcowy blog ma wjetšu hódnotu hač někajki flyer starych knjezow, kiž pytaja sej zaběru za poslednju žiwjensku dobu.
  Tuž měła Załožba Piwarcej pak myto dać pak za jeho přinoški płaćić.
  Załožba wočiwidnje žane ideje nima, što měło a što njeměło so spěchować.

  • nyča Says:

   Załožba njeje spěchowała Wikipediju, ale konkretny wobmjezowany projekt k wutwarej konkretnych zapiskow. Tajke něšto dawa tež w němskej wersiji, n. př. wot městow, turistiskich zwjazkow, firmow a dalšich. Čehodla tež nic? Su tola statne pjenjezy, kotrež maja so za załožbowy zaměr (spěchowanje serbskeje rěče a kultury) wužiwać.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: