Sejmikarjo, čińće tola „namjet ludu“!

Lubi sejmikarjo,

 zběraće podpismy za namołwu krajnymaj sejmomaj, Serbam k swójskemu sejmikej dopomhać. Dopominam so hišće na Wašu prjedawšu iniciatiwu tak mjenowaneje peticije.

 Čehodla pak nimaće dosć sebjewědomja, z róle prošerja won stupić a na přikład w Sakskej po wustawje předwidźany „namjet ludu“ zapodać? To by zawjazowacy instrument było.

 To je naćisk zakonja, w kotrymž móžeće eksaktnje napisać, što dokładnje chceće. Potom trjebaće znajmjeńša 40.000 podpismow, štož zawěsće za Was žadyn problem njeje, wšako běše hižo dawno Waš zaměr, ludnosć cyłeho serbskeho sydlenskeho ruma do serbsko-parlamentariskich naležnosćow zapřijeć. A hladajo na to, zo sće so nětkole w swojim lětaku tež tym wotewrjeni pokazali, kotřiž chcedźa so zwonka sydlenskeho ruma k Serbstwu wuznawać, je to prašenje cyłeju zwjazkoweju krajow (w Braniborskej tohorunja, hdźež su so Serbja z cyłeho kraja na wólbach za serbsku radu wobdźělili).

 Z „namjetom ludu“ (němsce: Volksantrag) DYRBI so krajny sejm zjawnje zaběrać. Wo tajkej iniciatiwje DYRBI sakski parlament na zjawnym posedźenju wšěch zapósłancow wothłosować. Po zjawnym słyšenju wuběrkow. Přihłosowanje je tola prawdźepodobne, přetož sće w swojich rozmołwach z politikarjemi pytnyli, kelko přichilnosće wobsahoweho razu sće žnjeli. Tak bě facit wšěch Wašich wozjewjenow. Potajkim: Wjac zmužitosće prošu!

 Waš Piwarc

 

Eine Antwort to “Sejmikarjo, čińće tola „namjet ludu“!”

  1. Swětožračk Alduin Says:

    Runje tak je prawje. A k tomu hišće zawjedźenje mjeńšinoweho wólbneho prawa za strony mjeńšinow, kaž je w Braniborskej a Šlewswigsko-Holsteinskej dawa, ale nic w Sakskej. Ale sejmik je tež hižo ok.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: