NSLDź: Wonječesćenje swjateho křiža jako worakawstwo pjanych młdoych Serbow

Wusahowacy hrajerski wukon štyrjoch holcow je wčera wječor w Budyskim dźiwadle na hrodźe na serbskej prapremjerje hry „Crux abo zbóžnik pod łožom“ publikum zahorił. Wosebje přeswědčaca bě młodostna dźiwadźelnica Anna-Maria Hadankec jako pobožna, njeskutka-njezboža dla zadwělowana Hańžka. Tež chrobła fikcija awtorki Hanki Jenčec je zajimawa, wšako znaju dosć ludźi, kotřiž sej mysla, zo njetči za kóždym wonječesćenjom swjateho křiža někajki prawicarski cuzy, ale hdys a hdys tež worakawstwo pjanych młodych Serbow samych.

Najebać to so wobsahowje recensiji delnjosakskeje nowiny přizamknu:

Recensija wo němskim originalu 2010 w Hannoveru:

http://www.haz.de/Nachrichten/Kultur/Theater/Anne-Jentschs-Crux-oder-Der-Heiland-unterm-Bett-am-Ballhof-2

Tohodla je za mnje připowědź serbskeje intendantki NSLDź, hru jara wjele serbskim młodostnym pokazać, hroženje. Porno předstajenju w Hannoveru su so wězo pola nas ekstremnych srědkow načasneho režijoweho dźiwadła wzdali. To hižo – bohudźak – z tym zwisuje, zo njemóžeš ze serbskimi holčkami tajkule brutalnu inscenaciju činić kaž z němskimi hólcami. Ale wostanje banalizowanje konsuma drogow, a na kóncu so bjezradny přihladowar praša: Što chce mi tuta hra prajić?

Sym znajmjeńša zbožowny, zo njejsym hólcomaj z druheje kultury tutu hru spřistupnił, wonaj byštaj šokowanaj na tym dwělowałoj, štož staj dotal wo Serbstwje zaznawałoj. So wě, zo móžeš tajke wěcki kaž na wčerawšim jewišću přeco pod hesłom hladać: Tajke něšto tež dawa. Haj, ale potom wočakuju wot dźiwadła, to jenož do kedźnbosće přihladowarstwa nutř njewrjesnyć, ale – prajmy tak – wuměłsce relatiwizować, do wjetšeho ramika stajić. To pak bohužel njeje so stało.

Tohodla je ta hra prosće – po kriterijach FSK při filmach – „socialnje desorientowaca“. To njerěka, zo njesměš to hladać. Sym libertarny člowjek a sym sam njedawno smjerćzajimawy a po němskim FSK (Freiwillige Selbstkontrolle) „socialnje desorientowacy“ film turkowskeho pochada hladał. Ale młodym ludźom poručić „Crux“ njemóžu.

Crux

 

W serbskim rozhłosu:

http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio1383918.html

3 Antworten to “NSLDź: Wonječesćenje swjateho křiža jako worakawstwo pjanych młdoych Serbow”

 1. Zuzula Says:

  „Tohodla je za mnje připowědź serbskeje intendantki NSLDź, hru jara wjele serbskim młodostnym pokazać, hroženje.“
  Tale připowědź měješe hišće dalšu sadu, bjez kotrejež prěni, tu citowany dźěl, bohužel woprawdźe kaž hroženje klinči. Ale Madleńka Šołćic je k tomu tež hišće rjekła, zo poskići so k hrě do toho dźiwadło-pedagogiski zawod na serbskich wyšich šulach a gymnaziju, bjez kotrehož wězo serbskich šulerjow do teje hry njepósćelemy – znajo werziju w Hannoverje a přispomnjenja tehdyšich kritikarjow a zdobom wobchadźejo z tym, štož su sej holcy Młodźinskeho dźiwadła ze swojim režiserom na- a tež wobdźěłali.
  A wšěm, kiž chcedźa wědźeć, čehodla so praša „Što chce mi tuta hra prajić?“, sej ju njech wobhladaja. Dźiwadło je fikcija a wšědny dźeń realita, woboje so na dźiwadle dótka, ale štóž za ryzy špihelom reality na dźiwadle pyta, njech doma do njeho pohladnje, prjedy hač do dźiwadła dźe.

 2. dušepastyŕ Says:

  Ja som se nejpjerwjej wulěkała, až sćo snaź recenziju wót Serbskich Nowin wótpisali, něnto pak wiźim, až som se móliła:

  Wy pišośo „Wusahowacy hrajerski wukon“, w SN pak stoj „wulkotny wukon“.

  Wy pišośo „wukon je zahorił“, w SN pak stoj „inscenacija je zahoriła“.

  Wy pišośo „wosebje přeswědčaca“, w SN pak stoj „A činja to woprawdźe přeswědčiwje“.

  To jo južo dosć rozdźělow, tak až njemusym se bójaś, až jadna se wó plagiat.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: