Malink „argumentuje“ kaž AfD

Malink_azyl

Znaju wosobinsce ludźi, kotřiž so hižo wjele lět powołansce wo bjezdomnych w Budyšinje staraja, so wě, nětkole tež wo ćěkancow, kotřiž wo pomoc proša. Hač do dźensnišeho njeje ani jeničkeho domoródneho bjezdomneho, kotremuž njeje so pomhać móhło. Nawopak, pomocnikam steja tež krótkodobnje we wšěch měšćanskich štwórćach za kóždeho potrěbneho bydlenčka k dispoziciji. So wě, zo móžeš socialnu politiku powšitkownje w Němskej kritisce widźeć, ale zo je něhdźe jedyn jenički přijimowar socialneje pomocy azylantow dla jedyn fenk mjenje dóstał, znate njeje.

Najebać to je serbskoewangelski superintendent Jan Malink na najnowšim kubłanskim dnju na Budyskej Michałskej farje w nutrnosći po rozprawnistwje najspušćomnišeho serbskeho žurnalista Manfreda Laduša w Serbskich Nowinach politikarjow namołwił, „zo nimaja so jenož ćěkancam z lubosću přiwobroćić, ale runje tak pomoc pytacym našim wobydlerjam.“ Kak tuchwilu w Budyšinje wupada, pak wěmy: Iranski (křesćanski) ćěkanc bu w bliskosći Greenparka wot Němcow z popjerjowym sprayjom nadběhowany, njeznaći su kamjenje do woknow druheho azylowehio přebytka ćisnyli – tajke powěsće móžemy nimale kóždy dźeń w lokalnej nowinje čitać resp. ze swójskich nazhonjenjow wudospołnjeć, hač dźe wo rasistiske ataki w busu abo w korčmje.

A w tutej situaciji powěda farar kaž – AfDnik. Wón přinošuje předsudkam. Derje, smy w swobodnym kraju, a prědar njech prěduje, kaž jemu so chce. Tak kaž je farar Malink jónu na božej słužbje w Rownom w času přwótřeneho rozestajenja wo hrožace wotbagrowanje serbskich wjeskow šafnył, słowo „brunica“ njenaspomnić, ale město toho před alkoholizmom warnowaše, sadźa nětkole cyle hinaše akcenty, hač by wot křesćana wočakował. Zo mamy pak towaršnostnu „krizu“ wokoło ćěkancow, na tajkich a druhich prědarjach zaleži.

10 Antworten to “Malink „argumentuje“ kaž AfD”

 1. filozof Says:

  Piwarco, farar Malink ma prawje a twoje přirunanje Malinka z AfD je kał. AfD wězo žane rozrisanje k azylantskej krizy njeje, ale:
  Nětko hdyž ćěkancy přińdu, namaka Merkel miliardy Eur., zo by za nich wšo zapłaćiła, ale bydlenja za swojich wobydlerjow, porjadnu medicinsku pomoc atd. wobstarać njecha.
  Knjez Malink ma so postarać, zo so křesćenjo ze Syriskeje a Iraka jowle derje čuja. Němska je křesćanski kraj a muslimojo měli to pak akceptować, pak preč hić.
  Žana toleranca njeměła so za njetolerantnych přiwisnikow „nabožiny měra“ pokazać.

 2. Horjanski Says:

  cyle prawje, Piwarco, hdyž twjerdźiš, zo su na towaršnostnej kriy tajcy a hinaši(!) předarjo wina….. Wšak ty tola tež ke kóždemu pjerdej swoje prědarske měnjenje wotedaš…

 3. budyslaw Says:

  Won je namolwil wsem pomoc pytacym pomhac. Wso druhe je prislodzenje, ale so wezo jara derje do twojeho wabraza hodzi. Ty sy tola tez predar twojeho menjenja, pak husto weriwe priposlucharstwo njenamakas.

  • Alojs Says:

   Ja tohorunja z tuteho sekundarneho (!) žurła njewučitam, zo přećiwo čěkańcam šćuwa. Ale štóž ma swój zawrěny wobraz wo swěće, tón z pjasću do skały interpretěruje.
   Zo je tutón přinošk agitacija, hižo na nadpismje spóznaješ. Tam pisa wo argumentaciji, ale w přinošku SN so jenički argument njejewi.

 4. budyslaw Says:

  Won je namolwil wsem pomoc pytacym pomhac. Wso druhe je prislodzenje, ale so wezo jara derje do twojeho wobraza hodzi. Ty sy tola tez predar twojeho menjenja, pak husto weriwe priposlucharstwo njenamakas.

 5. nyča Says:

  Wothladajo wot toho, zo je Malinkowe „žadanje“ samozrozumliwosć a zo so pomoc pytacym wobydlerjam zwjetša tež pomha (znajmjeńša nic mjenje hač ćěkancam), nimam z tym wuprajenjom žadyn problem. Kaž hižo husto prajene: Mjenje interpretować, wjace rěčeć. Hinak tak a tak njeńdźe.

  • piwarc Says:

   To je z mojeho wida prašenje logiki, nic interpretacije 🙂 : Hdyž něchtó praji, zo njesmě zo jenož ćěkancam pomhać, ale tež …, potom je tute wuprajenje jenož zmysłapołne, jeli je zamołwitych politiakrjow, kotřiž jenož hišće na dobro ćěkancow dźěłaja a wšitkich druhich zabudu.

   • filozof Says:

    Němscy politikarjo, wosebje Merkel, lěwi a zeleni, tola jenož hišće na dobro ćěkancow dźěłaja. Woni su prawa žonow zabyli, woni su zabyli, zo (připódla) přichadźeja mnozy wumócowarjo (Köln) z muslimskich krajow, za kotrychž su europske žony tunje twory.
    Nimo toho dóstanu ćěkancy swoje bydlenja w němskich hotelach. Dóstanje jen Hartz-IV tajke něšto? Kak stara so Merkel wo to, zo dóstanje kóždy wobydler Łužicy swój termin pola praweho lěkarja?

    Wěriwe posłucharstwo Piwarc njenamaka.

    Piwarco, ty wuprajenja Malinka za twoje wosobinske potrjeby znjewužiwaš!

   • piwarc Says:

    Pokaž mi HartzIVnika, kiž chce z cuzymi ludźimi w jednej stwě žiwi być a spać.

   • nyča Says:

    Dwěluju na tym, zo by němski HartzIVnik rady hromadźe ze sydom druhimi w hotelowej stwě bydlił. Snano so mylu.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: