Diskusija wo nadawkach a dźěławosći instituta za sorabistiku, jeje pozadkach a wotbłyšćowanju w serbskej zjawnosći

Institut za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity přeprosy na

Informaciske zarjadowanje z diskusiju

wo nadawkach a dźěławosći instituta za sorabistiku, jeje pozadkach a

wotbłyšćowanju w serbskej zjawnosći

wutoru, 01.03.2016, 11:00 (kónc wotewrjeny)

Zaměr zarjadowanja je nimo předstajenja našeje dźěławosće tež kritiske wobswětlenje dotalneho a perspektiwy dalšeho zhromadneho dźěła, wosebje ze serbskimi institucijemi we Łužicy. Kóždy zajimc je wutrobnje witany.

Prošu zdźělće nam skerje a lěpje, hač přijědźeće (a jeli haj, kelko wosobow), dokelž ewtl. naše rumnosće njedosahaja. W tym padźe dyrbimy pola centralneho zarjadnistwa uniwersity wjetšu rumnosć skazać. Hewak wotměje so zarjadowanje w našej wuwučowarni na Beethovenowej 15, stw. 1210.

Institut za sorabistiku Lipsćańskeje uniwersity pśepšosyjo na

Informaciske zarědowanje z diskusiju

wo nadawkach a źěłabnosći instituta za sorabistiku, jeje slězynach a

wótbłyšćowanju w serbskej zjawnosći

wałtoru, 01.03.2016, 11:00 (kóńc wótwórjony)

Zaměr zarědowanja jo mimo pśedstajenja našeje źěłabnosći tež kritiske wobswětlenje doněntajšnego a perspektiwy dalšnego zgromadnego źěła, wósebje ze serbskimi institucijami we Łužycy. Kuždy zajmc jo wutšobnje witany.

Pšosym zdźělśo nam skerjej a lěpjej, lěc pśijěźośo (a jolic jo, z wjele wósobami), dokulaž ewtl. naše rumnosći njedosegaju. W tom paźe musymy pla centralnego zarědnistwa uniwersity wětšu rumnosć skazaś. Howac wótmějo se zarědowanje w našej wuwucowarni na Beethovenowej 15, śpa 1210.

Wutšobnje strowi / wutrobnje strowi

Edward Wornar

prof. dr. Edward Wornar/Prof. Dr. Eduard Werner

Institut za sorabistiku/Institut für Sorabistik Uniwersita w Lipsku/Universität Leipzig

0341/9737651

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: