62 000 titlow Serbskeje centralneje biblioteki nětko po cyłej Němskej přistupne, mjez nimi wjele unikatow

MW-Serbski-institut-SWB-29.2.2016-gs-ds

Wot spočatka lěta je wjace hač 62 000 datowych sadźbow Serbskeje centralneje biblioteki w Juhozapadnoněmskim zwjazku bibliotekow (SWB), jednym ze šěsć wulkich bibliotekowych zwjazkow Němskeje, přistupne.

Zajimowani čitarjo namakaja wotnětka při pytanju pod swb.bsz-bw.de tež wobstatki, kotrež so w Serbskim instituće w Budyšinje chowaja. Po tym, zo su so wšitke title tudyšeje Serbskeje centralneje biblioteki z datami zwjazka přirunowali, hodźa so knihi nětko přez dalokowupožčowanje po cyłej Němskej wupožčować. Za někak 42 000 titlow su so w hižo předležacych zapiskach wobsydstwowe dopokazy Budyskeje biblioteki wudospołnili. Dalše 17 000 medijow wobsedźi w zwjazkowym regionje jenož Serbska centralna biblioteka. Předewšěm su to publikacije w hornjo- a delnjoserbšćinje a w druhich słowjanskich rěčach. Za tute knihi su so nowe datowe sadźby wutworili.

„Dotal smy přez dalokowupožčowanje najwšelakoriše medije za swojich čitarjow skazali a wupožčowali. Nětko wobkedźbujemy napřećiwny trend. To nas wjeseli, dokelž njepokazuje so jenož rosćacy zajim na serbskej a słowjanskej literaturje, ale tež za Serbski institut. Tak posrědkujemy připódla wědu a informacije wo Serbach w dwurěčnej Łužicy“, tak Hanaróža Šafratowa, bibliotekarka w Serbskim instituće.

Kotry wuznam ma to za zajimowanych čitarjow w Němskej?

Wužiwarjo bibliotekow w Němskej móža sej literaturu Serbskeje centralneje biblioteki direktnje přez dalokowupožčowanje w swojej bibliotece skazać, jeli je tuta zawjazana do jednoho z mjenowanych šěsć bibliotekowych zwjazkow. Pyta-li so w datowej bance wulkich bibliotekskich katalogow za specielnymi klučowymi słowami, so 62 000 medijow z Budyskeho Serbskeho instituta sobu přepytuje. Z tym wolóži so sprócniwe rešeršowanske dźěło.

„To je wažna kročel za Serbsku centralnu biblioteku, kotraž je z njesměrnym dźěłom zwjazana, ale so přiwšěm pozitiwnje wuskutkuje. Smy nětko w syći lěpje zwjazani a widźomni a jónkrótne wobstatki našeje biblioteki so lóšo namakaja. Serbski institut je dźěl němskeje wědomosće, tohodla bě zastup do mjenowaneho bibliotekoweho zwjazka prawy krok“, tak tuchwilny direktor Serbskeho instituta dr. Hauke Bartels.

 

Eine Antwort to “62 000 titlow Serbskeje centralneje biblioteki nětko po cyłej Němskej přistupne, mjez nimi wjele unikatow”

  1. dušepastyŕ Says:

    A ja sym sej hižo mysliła, zo su digitalizaty do interneta stajili. Ja da sym naiwna…

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: