Beata Brězanowa dalšich sydom lět na čole RCW

NOWINSKA INFORMACIJA

 18. hłownu zhromadźiznu Domowiny zwołali

Budyšin, 12.03.2016. Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je na swojim dźensnišim posedźenju w Budyšinje pod nawodom předsydy Domowiny Dawida Statnika zwołało 18. (wólbnu) hłownu zhromadźiznu Domowiny na 25. měrca 2017 do Wojerec.

Na hłownej zhromadźiznje budźe so bilancować dźěło wólbneje doby 2013−2017 a dotalne zwjazkowe předsydstwo wuwjazać. Dale přewjedu so nowowólby za dobu 2017−2021. Delegaća maja wolić předsydu Domowiny, městopředsydow Domowiny a čłonow zwjazkoweho předsydstwa kaž tež čłonow rewizijneho a změrcowskeho wuběrka. Zwjazkowe předsydstwo namołwi župy a sobustawske towarstwa, so aktiwnje na přihotach 18. hłowneje zhromadźizny třěšneho zwjazka wobdźělić a kandidatow za nowowólby organow Domowiny zdobyć.

Bywši direktor Serbskeho instituta a biograf Brězana, prof. dr. Dietrich Šołta, předstaji w swojim přednošku žiwjenje a spisowaćelske tworjenje Jurja Brězana, kiž sta so w druhej połojcy 20. lětstotka z wusahowacym serbskim spisowaćelom. Wosebje wěnowaše so temje “Jurij Brězan a politiski přewrót w Němskej”.

Městožupan župy “Jan Arnošt Smoler” Budyšin Jurij Łušćanski rozprawješe wo aktiwitach župy w Smolerjowym lěće a aktualnych prašenjach narodneho dźěła. Župa organizowaše 3. měrca hromadźe z třěšnym zwjazkom wopomnjeće Jana Arnošta Smolerja při jeho pomniku w Budyšinje. Tam porěčachu županka Jana Pětrowa, předsyda Domowiny Dawid Statnik a zastupowacy měšćanosta dr. Robert Böhmer. Swjatočnosć wobrubi 1. Serbska kulturna brigada ze spěwom a recitaciju. Wobdźěli so něhdźe 60 ludźi, mjez nimi měšćanscy radźićeljo a předsydźa Domowinskich skupin, čłonojo zwjazkoweho předsydstwa kaž tež nawodźa serbskich institucijow. Tohorunja do aktiwitow k počesćenju Smolerja słuša wudaće wosebiteje listoweje znamki, kiž je Klaws Pětrenc iniciěrował. Listowe wobalki z wobrazom Smolerjoweho pomnika a dwurěčnym kołkom wudaće wudospołnjeja. Wšitko je tuchwilu we wosebitej wustajeńcy Budyskich filatelistow w Serbskej kulturnej informaciji widźeć. Kubłanske prašenja maja za župu Budyšin prioritu. “Wažne je”, podšmórny regionalna rěčnica Domowiny Katja Liznarjec z pokazku na Bart, Malešecy a Hućinu, “zo so poskitk wučby serbšćiny zachowa”.

Rejzka Wałdźić, kiž dźěła wot 1.9.2015 jako kubłanska referentka w zarjedźe Domowiny, rozprawješe wo projektach młodźinskeho dźěła w Hornjej Łužicy. Wona informowaše wo brošurce, kiž předstaji móžnosće praktikow a dźěłowych městnow na přikład w serbskich institucijach, wo projektach 2015, předewzaćach za 2016 a předstaji nowe logo za serbske młodźinske dźěło.

 Do toho wotmě so njezjawny dźěl posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny. W nim je zwjazkowe předsydstwo rozprawu wjednicy Rěčneho centruma WITAJ (RCW) w zašłych sydom lětach na wědomje wzało. Na zakładźe art. 14 (6) wustawkow Domowiny wobzamkny wone, dr. Beatu Brězanowu za nawodnicu Rěčneho centruma WITAJ na dobu wot 01.09.2016 do 31.08.2023 powołać a z tym jeje zrěčenje wo dalše sydom lět podlěšić.

Dalša tema njezjawneho dźěla bě dalewjedźenje cyłodnjowskeho skutkowanja woleneho předsydy Domowiny. Slědujo rozsudej 14. hłowneje zhromadźizny z lěta 2009 doporuči zwjazkowe předsydstwo 18. hłownej zhromadźiznje pokročowanje praksy, zo ma předsyda Domowiny tež w legislaturnej dobje 2017−2021 cyłodnjowsce skutkować. Zakład doporučenja je pozitiwny rezimej cyłodnjowskeje dźěławosće předsydy Domowiny w tuchwilnej wólbnej dobje a trěbnosć tajkeho stajneho skutkowanja na politiskim polu.

 Z přećelnymi postrowami

Borbora Felberowa

 

Eine Antwort to “Beata Brězanowa dalšich sydom lět na čole RCW”

  1. Ralbičanka Says:

    Je to pozitiwna abo negatiwna powěsć?

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: