Trjebamy lěpšu integracisku politiku w Serbach

Integracija Němcow do serbskich wsow resp. gmejnow je so přewažnje zwrěšćiła. To hižo na wonym ominoznym statusu dwurěčnosće widźimy, štož praktisce woznamjenja: Serbja smědźa mjez sobu serbować, ale Němcy njetrjebaja ani jeničke słowčko serbsce rozumić móc.

Za připućowarjow je w Němskej integraciskich kursow z dwójnym pruwowanjom na kóncu. Sprěnja dźe wo wobknježenje rěče (hlej wotběh testa na wobrazu), zdruha wo znajomosće žiwjenskich wašnjow w nowej domiznje. W zwisku z certifikowanjom serbšćiny w Rěčnym centrumje WITAJ po europskim referenčnym ramiku je najwjetši čas, w Serbach wotpowědne integraciske kursy poskićeć.

Štóž chce jónu němske staćanstwo dóstać, dyrbi niwow B 1 docpěć. Z tym drje njejsu wulke duchapołne disputy móžne, ale mjezsobne dorozumjenje w zakładnych naležnosćach wšědneho dnja. To dyrbi přichodnje zaměr za kóždeho wobydlerja serbskich wsow być. Nješafnje-li wobdźělnik kursa B 1, ale jenož A 2, je to wězo tolerabelne, ale za zamołwite zastojnstwo w towarstwowym a towaršnostnym žiwjenju to poprawom njedosaha.

Njetrjebamy rěčnu policiju, a njemóžeš starych lětdźesatki dołho němcowacych ludźi k serbowanju ze susodami nuzować. Tohurunja trjeba njeje, ludźi formelnje pruwowač, kotřiž někak serbsce móža a zadźěwk serbskej komunikaciji njejsu. Ale hdyž wulka němska towaršnosć bjez standardow za nowowobydlerjow njewuńdźe, dyrbjeli Serbja tež wěste naroki na tych stajeć, kotřiž chcedźa dołhodobnje tule wostać.

Hewak čuja so ludźo doma dale a bóle kaž cuzy. Wšudźe so němcuje, němske taflički, pućniki dawaja orientaciju. Wurazy němskeje paralelneje towaršnosće ;-). Potajkim wužiwajmy aktualnu debatu wo integraciji w Němskej za naše serbske zajimy!

6 Antworten to “Trjebamy lěpšu integracisku politiku w Serbach”

 1. Horjanski Says:

  Dokelž je teorija to jedne a praksa to druhe, namjetuju, zo Piwarc:

  1. tekst do němčiny přełožuje a němskim nowinam posrědkuje……

  2. a zo wón prěni tajki kurs we Łuze organizuje a sam přewjedźe.
  Ale snano je lěpje, hdyž wotměje so kurs na Łahowskim
  hrodźišću, dokelž nawal za B 1 žedźacymi Němcami z
  Njeswačanskeje gmejny budźe wulki….

  • piwarc Says:

   Je tež EU-staćanow, kotřiž w Budyšinje dobrowólnje do integraciskeho kursa chodźa, byrnjež winowaći njebyli, ale so lěpšinow za swoje žiwjenje nadźijeja. By-li jasne było, zo změješ wuhlady na dźełowe městna w serbskim rjemjeslnistwje, na zarjadach w Serbach a na zajimawe towaršnostne projekty, jeli sy tajkile rěčny niwow docpěł, potom je to nastork k wuknjenju. Wučer drje njejsym, ale budu za 15 lět rady čestnohamtsce serbšćinu wuwučować, hdyž je hač do lěta 2030 tajkeho nawala zajimcow, přetož su Serbja ze swojimi rěčnymi narokami na wobswět wotpowědne wuměnjenja za to tworili. 🙂

   • kawka Says:

    Kajke wuměnjenja su Serbja ze swojimi rěčnymi narokami na wobswět tworili? Ludmila Budarjowa a serbscy politikarjo su měnjenja, zo njeje trjeba, zo migranća serbsce wuknu, dokelž je němčina pječa přenapinacy nadawk za ćěkancow. Z tajkimi narokami ničo njebudźe. Nawopak budu migranća k přeněmčenju Serbow přinošować.

   • Horjanski Says:

    Potajkim zaso jónu a tež w přichodnych 15 lětach: Jenož wulke rózynki, tola ničo produktiwneho!

 2. Swětožračk Alduin Says:

  A zaso so pokaza: Hdyž-li něchtón ideju nastaji, za lěpši přichod dawa dwě móžnosći:
  1. Pak podpěruješ jeho a činiš namjety ideju polěpšić a wudospołnić.

  abo

  2. Serbska warianta: Roztorhaš ideju, hačrunjež sam alternatiwu nimaš.

  Na dźakuju so.

  Nimo toho syda Piwarc w Domowinje-tam móže spytać čišć wukonjeć abo znajmjeńša ideju předstajić. A nic zabyć: Klětu je zaso hłowna.

  • kawka Says:

   Piwarcowu ideju podpěruju, dwěluju ale, zo budu SŠT, RCW, Domowina a hižo přeněmčeny Serbski institut to tež činić, tež hdyž Piwarc w Domowinje syda.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: