Rada starostow bjez legitimacije – rewolucionarny praprask sejmikarjow

Sobotu na hrodźe we Wojerecach so wotměwace předstajenje čłonow rady starostow iniciatiwy za serbski sejm je spodźiwna wěcka: Kaž z rozmołwy Noweho Casnika čo. 51/2016 z rěčnikom „sejmikarjow“, Měrćinom Wałdu, wuchadźa, njebudźe tuta rada, předwidźany nošer dalšeho postupowanja do směra serbskeho parlamenta, demokratisce legitimowana.

Iniciatiwa njeje kruh stow podpisarjow zaměra iniciatiwy k wuzwolenju tuteje rady zwołała a tež žadyn druhi bazowy gremij. Město toho dožiwjamy takrjec serbski rewolucionarny praprask, a rólu Boha knjeza – stworićela hraja za kulisami swĕta někotři hornjoserbscy mužojo.

Najebać to sym hižo loni nazymu na konferency Rosy Luxemburgoweje załožby w Choćebuskej uniwersiće wo dobrym regionalnym resp. serbskim žiwjenju napřećo zastupjerjomaj iniciatiwy, Tomašej Čornakej, Njebjelčanskemu wjesnjanosće, a Měrćinej Wałdźe, witał, zo woni ze žebrjenjom wo připóznaće pola třěšneho zwjazka zastawaja, kotryž po jich měnjenju legitimowana njeje, a so sami wo legitimaciju prócuja.

Aktualny wurězk internetneje strony k radźe starostow. Wo wuzwolenju rěčeć je jara chrobła wěcka. 😉 Sym wězo k pokročowanju dialoga zwólniwy, kotryž smy hižo před lětami wjedli (tehdom mjez druhim w lobby-wuběrku Domowiny), wšojedne, štó koho za demokratisce legitimowaneho ma abo nic. 😊

Eine Antwort to “Rada starostow bjez legitimacije – rewolucionarny praprask sejmikarjow”

  1. Jan Says:

    Je to žort? Što je rozdźěl mjez starostami a iniciatiwnej skupinu? Hdźe je legitimacija tych podpisarjow? Tak daloko k „demokratisce legitimowane“! Ja sej myslu, zo chce skupina takle na elegantne wašnje swoje nadawki wotbyć, dokelž wědźa jeje jednotliwcy, zo je před lětami hižo zwrěšćiła. Jako finalny akt pósćela so hišće por ludźi do wohenja.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: