Knjez Kluge w paralelnym swěće

Njewěm, hač chce iniciatiwna skupina „serbski sejm“ nětkole po puću Reichsbürgerow kročić, kotřiž prosće prawniski stat ignoruja a swoje fiktiwne mócnarstwo tworja. Dźensniši přikład w Serbskich Nowinach posrědkuje tajkile zaćišć.

Knjez Kluge njebjerje serbski zakoń na wědomje a tak čini, hač njeby třěšny zwjazk Serbow eksistował. Zdobom wón z toho wuchadźa, zo ma prawo, sej w listowanju ze zarjadom wšě móžne daty wunuzować. Dokelž je wón „serbski sejm“ 😉.

Nowy dopokaz za to, zo pozdatny deficit legitimacije jeničce we hłowje sejmikarjow wobsteji. Statne zarjady wĕdźa, zo je Domowina legitimowana zastupjerka serbskich zajimow. Zastupće z wašim towarstwom do Domowiny a inwestujće swoje energije do serbskeho cyłka.

To budźe zajimawšo za nas wšĕch hač wospjetowanje tajkich skurilnych storyjow. 😊

2 Antworten to “Knjez Kluge w paralelnym swěće”

  1. Fan wot jara mudreho čłowjeka Says:

    Wón je knjez DR. Kluge. Wón to smě, dokelž je jara mudry a inteligentny. Přiwšěm je wón tež jedyn intelektuelny z města. Što bychu Serbja jenož bjez knjez DR. Kluge byli?

  2. wobkedźbowar Says:

    Ja sej woprawdze kóždeho němca wažu, kotryž serbsce nawuknje, ale njech ta knjez dr. Serbam na hinaše wašnje pomha a so při tym kusk w pozadku dźerži. Tak kaž wón wustupuje móže spěšnje zaćišč wot Besserwessija abo Klugscheißera nastać – tajkich smy w Serbach přeco hižo nadosć wutrać dyrbjeli. Přiwšěm maja tež ći wopačni wliw na njeho – hlej iniciatiwna skupina. To su runje ći wopačni 10-20 ludźi, kotrež tež w zašłosći njejsu runje konstruktiwnje a w zhromadnosći skutkowali. To widźiš na tym kak naškarany knjez dr. Kluge nětko je. Njewěrju, zo tajki mudry a inteligentny čłowjek njespóznaje, zo je tučasne škaranje jenož na škodu serbskeje substancy.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: