Što su naše soby? Zwjazanosć Samow jako přikład Serbam

Neue Zürcher Zeitung (NZZ), jedna z najstaršich nowin swěta, wěnowaše ludej Samow štyristronsku wulku reportažu. Składnostnje sto lět narodneho hibanja. Liberalna NZZ słuša k najkompetentnišim nowinam tež na polu mjeńšinoweje politiki. To zawěsće zwisuje ze šwicarskej sensibelnosću za wjacerěčnosć.

Ze serbskeho wida hladajo na načasne rozestajenja wo prašenju zastupnistwa zajimow Serbow kedźbyhódne je, zo woni podobne problemy maja kaž my. Zdobom woni runja Domowinje wulku wažnosć na kooperaciju z druhimi prawobydlerjemi – mjeńšinami kładu.

Ale jich tři parlamenty su w rozprawnistwje jenož skrótka na kromje naspomnjene. Wažniše su po měnjenju citowanych prócowarjow a NZZ tři dalše dypki: pěstowanje a) tradicije (soby jako jadro identity, byrnjež dawno za 90 procentow hospodarski wuznam přisadźili), b) lobby-dźěła napřećo politikarjam a syćetworjenja, c) Verddevuohta, štož rěka kruta zwjazanosć – mjez wšěmi Samami, wšojedne hač młodej mjezynarodnej aktiwistku a staršim pastyrjom sobow.

Tuteje kruteje zwjazanosće dla, kotraž so eksemplarisce na konferency wo sobach pokazuje, su Samojo najebać wšě ćeže přirody a towaršnosćow přez hranicy Norwegskeje, Šwedskeje, Finskeje a Ruskeje hač do dźensnišeho přežiwili. Jako kolektiwny dušiny cyłk, hačrunjež jednota ludu ženje fungowała njeje. Tak praješe najznaćiša wojowarka wo swobodu Samow, Elsa Laula Renberg, hižo 1929 (w přełožku NZZ):

„Ich habe wirklich versucht, die Samen zu einem Volk zu organisieren. Aber das geht nicht. Alle wollen für sich in ihrer Welt leben.“ Njeje to tež tak ze Serbami w Hornjej a Delnjej Łužicy a we wšelakich kónčinach a miljejach? Kaž prajene: Samojo a Serbja maja wjele podobnosće. Ale što su naše soby?

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: